Musiikkisopimus

Tämä on sopimus Shutterstock Canada, ULC:n, joka harjoittaa liiketoimintaa nimellä PremiumBeat (“PremiumBeat”), ja sinun tai työnantajan, jonka puolesta solmit tämän sopimuksen (“sinä”), välillä. Käyttämällä sivustoamme ja/tai ostamalla meiltä lisenssin lupaat noudattaa seuraavia käyttöehtoja (”sopimus”) siltä osin kuin ne koskevat ostamaasi lisenssiä.

Tämä käännös on toimitettu avuksesi, eikä se ole laillinen asiakirja. Katso lisätietoja <a href="/music-agreement">alkuperäisestä englanninkielisestä tekstistä</a>.


1- Määritelmät

Tuotanto: mediaprojekti, johon tallenne on synkronoitu.

Tallenne: tietty tallennettu musiikkikappale, joka on saatavilla PremiumBeatiltä lisenssillä (mukaan lukien sen käsittämä musiikkisävellys).

Markkinointi: kestoltaan enintään kolmen minuutin tuotanto, joka välittää avoimesti rahoitetun, ei-henkilökohtaisen viestin mainostaakseen tai myydäkseen tuotetta ja/tai palvelua.

Viihdeprojekti: tuotanto, joka ei ole markkinointia ja joka on tarkoitettu viihdyttämistarkoituksiin.

DVD: aineellinen laite, joka on suunniteltu nyt tai tämän jälkeen, mukaan lukien mutta niihin rajoittumatta DVD:t ja Blu-ray-levyt, joihin on tallennettu tuotanto ja joita voidaan käyttää DVD- tai Blu-ray-soittimella tai muulla laitteella, joka pystyy toistamaan kyseistä aineellista laitetta.

Henkilökohtainen käyttö: videoiden jakelualustan välityksellä jaellun tuotannon yhteydessä tuotanto, jonka yhteydessä ei ole kulutettu yli 4 999 Yhdysvaltain dollaria (yhteenlaskettuna) tällaisen projektin mainostamiseen ja/tai markkinointiin.

PRO-free-musiikki: PRO-free-merkinnällä varustetut tallenteet.

Verkkosivustot: kaikki verkkokäyttö (käytetään verkkoselaimen eikä, selvyyden vuoksi, sovelluksen kautta), pois lukien sosiaalisen median alustat (ja samankaltaisia tai yhdenmukaisia alustoja, joihin ei ole nimenomaisesti viitattu tässä) ja videoiden jakelualustat (ja samankaltaiset tai yhdenmukaiset alustat, joihin ei ole nimenomaisesti viitattu tässä).

Sosiaalisen median alustat: Instagram, Facebook, Twitter, Twitch, TikTok ja sellaiset muut alustat, jotka PremiumBeat määrittelee omalla ja absoluuttisella harkinnallaan.

Televisio: lineaarinen televisio-ohjelmisto, jota jaellaan televisiolähetyksen, satelliitin, niin kutsutun IPTV:n ja/tai kaapelitelevision välityksellä, mutta sulkee erityisesti pois OTT-videopalvelut (esim. Netflix, Hulu, Amazon, Disney+, Apple+ ja samankaltaiset tai yhdenmukaiset palvelut).

Videoiden jakelualusta: YouTube (www.youtube.com), Vimeo (www.vimeo.com) ja muut verkkopohjaiset videoiden jakelualustat, jotka PremiumBeat määrittelee omalla ja absoluuttisella harkinnallaan.

Pilotti: kestoltaan enintään 44 minuutin tuotanto, joka koostuu mahdollisen sarjan ensimmäisestä jaksosta.

Yleisradiotoiminta: tiedotusvälineet, jotka ovat etupäässä valtion ja/tai katsojien rahoituksen tukemaa, voittoa tavoittelematonta toimintaa, mukaan lukien PBS Yhdysvalloissa mutta siihen rajoittumatta.

Podcastien jakelualusta: mikä tahansa verkkoportaali, jonka kautta podcasteja voidaan avata, suoratoistaa ja/tai ladata.

Opiskelijaprojekti: merkitsee minkä tahansa tuotannon tai muun tässä sallitun käytön (muu kuin markkinointi) yhteydessä tuotantoa, joka on ei-mainonnallista ja johon ryhtyy opiskelija osana opiskelua valtuutetussa koulutuslaitoksessa.

Teatterikäyttö: esittäminen kaupallisissa elokuvateattereissa.

2- PremiumBeatin ei-yksinomaiset lisenssit

Kun ostat PremiumBeat-lisenssin, PremiumBeat myöntää sinulle rajoittamattoman, ei-yksinomaisen, luovuttamattoman, maailmanlaajuisen (ellei nimenomaisesti rajoitettu yksittäiseksi ”Alueeksi”) oikeuden ja lisenssin ikuisesti muokata (liittyvien rajoitusten mukaisesti) ja käyttää Tallennetta Sopimuksen ehtojen ja Standard- tai Premium-lisenssin ehtojen mukaisesti. Ostamasi lisenssin mukaisesti lupaat täten maksaa PremiumBeatille tietyn lisenssimaksun sivustomme hinnoittelun mukaisesti. Katso tämänhetkiset hinnat Lisenssi-sivultamme.

Tallenteiden esikatselut ovat ladattavissa PremiumBeatin sivustossa, ja ne on tarkoitettu vain sisäiseen testaukseen ja asiakashyväksyntätarkoituksiin eikä niitä voi käyttää mihinkään muuhun tarkoitukseen mukaan lukien muun muassa mihinkään lisensoimattomaan käyttötarkoitukseen kaupallisissa materiaaleissa, mainoksissa, digitaalisessa mediassa tai videosynkronoinnissa.

Seuraavassa on tiedot kaikista lisensseistä ja niiden perässä erityiset tiedot, jotka koskevat kaikkia lisenssityyppejä.

3- Kaikkia lisenssityyppejä koskevat lisäehdot

Tämän lisenssin alainen tallenne on tarkoitettu vain henkilökohtaiseen käyttöösi tai yhden käyttäjän organisaationaaliseen käyttöön. Voit käyttää tallennetta henkilökohtaisissa tuotannoissasi ja/tai asiakkaillesi tai työnantajallesi tekemissäsi ammattimaisissa tuotannoissa.

PRO-free-musiikkia lukuun ottamatta tämä lisenssi ei sisällä julkisen esittämisen oikeuksia. Tallenteet, joissa on PRO-free-merkintä: TV- ja radiotuotannoissa käytetyn musiikin raportoimiseksi asianmukaisesti asemien, kanavien ja asianmukaisten esitysoikeusjärjestöjen kanssa on täytettävä cue sheet, josta lähetetään kopio sähköpostilla osoitteeseen cuesheets@shutterstock.com. PremiumBeat toimittaa kaikki cue sheet -tiedot pyynnöstä. Huolimatta edellä mainitusta tai mistään päinvastaisesta suhteessa tässä esitettyyn ja PRO-free-musiikin yhteydessä tiedostat ja hyväksyt, että mikään tässä mainittu ei estä PremiumBeatiä esittämästä vaatimusta osuudesta mistä tahansa niin kutsutuista “black box” -varoista tai muista varoista, jotka on maksettu tai ovat maksettavissa minkään kokoelmayhteisön toimesta tai muulla tavalla yleisen jakelun keinoin maassa tai maakohtaisesti. Lisäksi, jos jotakin PRO-free-musiikkia esitetään julkisesti (tai tarjotaan esitettäväksi) jonkin tahon toimesta näyttelyssä tai muun ohjelmalähetyksen keinoin (kukin “ylemmän tason jakelija”), ja tällainen näyttely antaa aiheen korvausten tai rojaltien maksamiselle tällaisen ylemmän tason jakelijan toimesta esitysoikeuksista vastaavalle organisaatiolle millä tahansa lainkäyttöalueella, mikään tässä mainittu ei estä PremiumBeatiä vaatimasta osuutta tällaisista rahoista, kun tiedostetaan, että jos ylemmän tason jakelijalla ei ole lisenssiä tallenteiden esittämiseen esitysoikeuksista vastaavan organisaatioiden lisenssien välityksellä, tällöin PRO-free-musiikin käyttö tällaisen ylemmän tason jakelijan toimesta osana jaeltua, esitettyä ja/tai lähetettyä tuotantoa luokitellaan suoraan lisensoiduksi eikä tällaisella ylemmän tason jakelijalla ole mitään (tästä syntynyttä) lisenssisitovuutta saada mitään lisenssiä miltään esitysoikeuksista vastaavalta organisaatiolta tällaisen käytön yhteydessä.

Millä tahansa lisenssillämme voit jaella tuotantoa videoiden jakelualustalla tai sen kautta, mutta PremiumBeat säilyttää tällaiseen projektiin sisältyvän tallenteen omistajuuden. Et voi vaatia tallenteen omistajuutta (tai tuoda sitä muuten saataville) minkään sisällöntunnistus- ja/tai -rekisteröintijärjestelmän (kuten YouTuben sisältötunniste) kautta, vaikka se olisi synkronoitu oman tuotantosi kanssa.

Standard-lisenssi

“Musiikin vakiolisenssi” antaa sinulle seuraavat oikeudet ja valtuudet (selvyyden vuoksi kaikki teholisenssin oikeudet ja valtuudet on nimenomaisesti suljettu pois musiikin vakiolisenssistä, ellei niitä nimenomaisesti mainita):


ei-yksinoikeudellinen oikeus synkronoida tallenteita ajallisessa suhteessa sellaisen tuotannon kanssa, jota jaellaan tai muuten tuodaan saataville tai hallinnoidaan seuraavien välityksellä:

 • verkkosivustot

 • sosiaalisen median alustat

 • videoiden jakelualustat edellyttäen, että tällainen jakelu on tarkoitettu vain henkilökohtaiseen käyttöön ja

 • podcastien jakelualustat, mutta yksinomaan vain ääntä sisältävien tuotantojen yhteydessä podcastin luonteisesti

 • teatterikäyttö, mutta yksinomaan opiskelijaprojektien yhteydessä


ei-yksinoikeudellinen oikeus toistaa ja esittää tallenteita näytelmissä ja samankaltaisissa live-esityksissä tai niiden yhteydessä mutta ainoastaan opiskelijaprojekteja vastaavassa laajuudessa

Premium-lisenssi

“Musiikin Premium-lisenssi” antaa sinulle samat oikeudet kuin musiikin vakiolisenssi yhdessä ei-yksinoikeudellisen oikeuden kanssa synkronoida tallenteita ajallisesti suhteessa tuotantoon, mukaan lukien kaikki markkinoinnin muodot, joita jaellaan seuraavien välityksellä:


 • televisio, yksittäisessä maassa, edellyttäen, että mikä tahansa viihdetuotannon jakelu television välityksellä rajoittuu vain pilottiin tai että kyseessä on sellainen tuotanto, joka on annettu tehtäväksi ja on saatavilla ainoastaan yleisradiotoiminnan kautta

 • radio, yksittäisessä maassa

 • fyysiset myyntipisteet, messut, myymäläesittelyt ja alan tapahtumat edellyttäen, että kaikissa tapauksissa tällainen käyttö rajoittuu vain yhteen maahan

 • DVD, enintään 1 000 kopiota

 • tietokoneohjelmistosovellukset (mukaan lukien mobiilisovellukset tai “apit” ja videopelit, enintään 1 000 kopiota tai latausta (yhteenlaskettuna).


4- Käytön rajoitukset

Et voi tehdä seuraavaa:

 • myydä, siirtää, alilisensoida, jakaa, luovuttaa tai muuten kohdistaa Tallenteita tai niihin sinulle myönnettyjä oikeuksia jollekin toiselle osapuolelle
 • jälleenmyydä tallennetta itsenäisesti tai osana pakettia, paitsi ainoastaan osana omaa tuotantoasi
 • jälleenmyydä Tallennetta (tai tuoda sitä muuten saataville) jollakin tavalla, jolla kolmas osapuoli voisi ladata Tallenteen erillisenä tiedostona, kuten sähköisenä korttimallina tai sivustomallina
 • jälleenmyydä Tallennetta (tai tuoda sitä muuten saataville) osana jotakin kilpailevaa tuotetta, kuten musiikkikokoelmaa tai musiikkikirjastoa
 • myydä Tallennetta (tai tuoda sitä muuten saataville) musiikkinasi tai kappaleenasi tai osana sitä, vaikka sitä on muutettu tai editoitu tai jos lisäät musiikkiin muita instrumentteja tai laulua
 • väittää olevasi Tallenteen tai siitä johdetun työn luoja tai sen tekijänoikeuden haltija.

5- Omistajuus

Myönnät täten, että PremiumBeat on nyt ja jatkossa Tallenteen kaikkien oikeuksien, otsikon ja hyödyn omistaja, mukaan lukien muun muassa sen mahdolliset tekijänoikeudet. Tallenne on Kanadan ja kansainvälisten tekijänoikeuslakien suojaama ja alainen. Tämä lisenssi on ei-yksinomainen, ja PremiumBeat pitää itsellään oikeuden myydä Tallenteen lisenssejä kolmansille osapuolille omaa harkintavaltaansa käyttäen.

6- Vastuun rajoitus

PremiumBeat ei anna mitään takuuta tai esitystä, nimenomaisesti tai epäsuorasti, muuta kuin sen, että se takaa, että sillä on oikeus myöntää tässä myönnetty lisenssi. PremiumBeatin tämän Sopimuksen alainen kokonaisvastuu, joka syntyy, kun käytät mitä tahansa Tallennetta, rajoittuu kyseisestä Tallenteesta maksamaasi lisenssimaksuun. Hyväksyt täten, että tämä lisenssi on myönnetty sinulle ilman muita takuita tai takautumisia.

7- Saatavuus

PremiumBeat pyrkii kaikin keinoin varmistamaan, että kaikki Tallenteet sen verkkokirjastossa ovat saatavilla kaikkina aikoina. PremiumBeat ei kuitenkaan esitä tai takaa, että kaikki Tallenteet ovat saatavilla kaikkina aikoina. PremiumBeat voi keskeyttää tiettyjen Tallenteiden lisenssin myöntämisen omaa harkintavaltaansa käyttäen. Siinä tapauksessa että PremiumBeat saa ilmoituksen tai muuten tulee siihen johtopäätökseen, että jokin Tallenne voi olla jonkin toisen oikeuden loukkaukseen liittyvän sellaisen vaatimuksen alainen, josta PremiumBeat voi olla vastuussa, PremiumBeat voi edellyttää, että lopetat Tallenteen käyttämisen välittömästi, poistat tai siirrät Tallenteen tiloistasi, tietokonejärjestelmistäsi ja varastoistasi (elektronisista tai fyysisistä) ja varmistat, että myös asiakkaasi tekevät samoin. PremiumBeat tarjoaa sinulle vastaavaa sisältöä (jonka vastaavuus on PremiumBeatin kohtuullisen kaupallisen harkinnan alaisuudessa) maksutta, mutta tämän Sopimuksen muiden käyttöehtojen mukaisesti.

8- Verot

PremiumBeatin laskuttamat lisenssimaksut eivät sisällä veroja tai muita viranomaismaksuja. PremiumBeat laskuttaa sinulta lisäksi sellaisia veroja ja muita maksuja vastaavan määrän, jotka PremiumBeat on velvollinen keräämään, mukaan lukien muun muassa myynti- ja käyttöverot sekä arvonlisäverot. Tämän sopimuksen solmimalla vahvistat, että asuinmaasi on sama kuin laskutusosoitteessa.

9- Yleiset ehdot

Tämä Sopimus on Kanadan Quebecin provinssin lakien alainen ja niiden mukaan laadittu, ja täten Osapuolet myöntyvät Montrealin tuomiopiirin oikeusistuinten tuomiovaltaan. Sopimuksen osapuolet ovat nimenomaisesti pyytäneet, että Sopimus ja kaikki liiteasiakirjat laaditaan englannin kielellä.

Mitään tässä Sopimuksessa ei voida tulkita Osapuolten väliseksi yhteisyritykseksi tai kumppanuudeksi. Tämä Sopimus hyödyttää ja sitoo sen Osapuolten oikeudenomistajia, toimeenpanijoita, pesänselvittäjiä ja määräämiä tahoja. Jos toimivaltaisen tuomiokunnan tuomioistuin tai jokin muu laillinen tuomiovaltainen taho määrittää jonkin tämän Sopimuksen osan epäkelvoksi tai kannekelvottomaksi, tämän Sopimuksen muut osat jäävät täysin voimaan.

Tarkastettu viimeksi: Tammikuu 2022

Tarvitsetko vielä apua?
Lähetä meille viesti!

Pyrimme luomaan sinulle parhaan mahdollisen asiakaskokemuksen yksinkertaisten musiikin lisensointipalvelujen ja laadukkaan asiakastuen avulla. Ota meihin rohkeasti yhteyttä, jos tarvitset apua missä tahansa!