ข้อตกลงเกี่ยวกับเพลง

นี่คือข้อตกลงระหว่าง Shutterstock Canada ULC ซึ่งดำเนินธุรกิจภายใต้ชื่อ PremiumBeat ("PremiumBeat") กับคุณ หรือในนามของนายจ้างที่คุณมีส่วนร่วมในข้อตกลงนี้ ("คุณ") หากคุณใช้เว็บไซต์ของเรา และ/หรือซื้อสิทธิ์ใช้งานจากเรา ถือว่าคุณตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขต่อไปนี้ ("ข้อตกลง") ตามที่เกี่ยวข้องกับสิทธิ์ใช้งานที่คุณซื้อ

คำแปลนี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและไม่ใช่เอกสารทางกฎหมาย โปรดอ้างอิงจาก <a href="/music-agreement">ข้อความต้นฉบับภาษาอังกฤษ</a>


1- คำจำกัดความ

งานการผลิต: โครงการสื่อที่มีการซิงโครไนซ์ไฟล์บันทึกเสียง

ไฟล์บันทึกเสียง: ส่วนหนึ่งๆ ของเพลงที่มีการบันทึกไว้ เปิดให้สามารถรับสิทธิ์ใช้งานจาก PremiumBeat (รวมถึงการเรียบเรียงองค์ประกอบเพลงที่รวมอยู่ในนั้น)

การโฆษณา: งานการผลิตที่มีความยาวไม่เกินสามนาที ซึ่งสื่อสารข้อความที่มีการสนับสนุนอย่างเปิดเผยและไม่เป็นส่วนตัว เพื่อประชาสัมพันธ์หรือจำหน่ายผลิตภัณฑ์ และ/หรือบริการ

โครงการด้านความบันเทิงและแฟชั่น: งานการผลิตที่ไม่ใช่โฆษณาและจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ด้านความบันเทิง

DVD: หมายถึงอุปกรณ์ทางกายภาพที่คิดค้นเพื่อใช้งานในปัจจุบันและหลังจากนี้ รวมถึง โดยไม่จำกัดเพียงแผ่นดิสก์ DVD และ Blu-ray ซึ่งใช้บันทึกผลงานผลิต และสามารถเข้าถึงผ่านเครื่องเล่น DVD หรือ Blu-ray หรืออุปกรณ์ฮาร์ดแวร์อื่นๆ ที่สามารถเล่นอุปกรณ์ทางกายภาพดังกล่าว

การใช้งานส่วนตัว: สำหรับการผลิตที่แจกจ่ายผ่านแพลตฟอร์มการแชร์วิดีโอ เป็นการผลิตที่มีการใช้จ่ายไม่เกิน USD$4,999 (โดยรวม) ในการส่งเสริม โฆษณา และ/หรือ การตลาดของการผลิตนั้น

เพลง PRO-free: การบันทึกที่มีการติดเครื่องหมายกำกับว่า “PRO-free”

เว็บไซต์: หมายถึงการใช้งานออนไลน์ทั้งหมด (เข้าถึงทางเว็บเบราว์เซอร์ และเพื่อให้เกิดความชัดเจน ไม่ใช่ที่เข้าถึงผ่านทางแอปพลิเคชัน) ไม่รวมแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์ (และแพลตฟอร์มคล้ายกันหรือลักษณะเดียวกันที่ไม่ได้อ้างถึงโดยตรงในที่นี้) และแพลตฟอร์มการแชร์วิดีโอ (และแพลตฟอร์มคล้ายกันหรือลักษณะเดียวกันที่ไม่ได้กล่าวถึงโดยตรงในที่นี้)

แพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์: Instagram, Facebook, Twitter, Twitch, TikTok และแพลตฟอร์มอื่นๆ ตามที่ PremiumBeat กำหนดขึ้นโดยใช้ดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวและถือเป็นที่สุด

โทรทัศน์: หมายถึงรายการโทรทัศน์แบบตามลำดับซึ่งเผยแพร่ด้วยวิธีการแพร่ภาพกระจายเสียง ดาวเทียม หรือที่เรียกว่า "IPTV" และ/หรือ โทรทัศน์ทางสายเคเบิล แต่ไม่รวมบริการวิดีโอ OTT (เช่น Netflix, Hulu, Amazon, Disney+, Apple+ และบริการที่คล้ายกันหรือมีลักษณะเดียวกัน)

แพลตฟอร์มการแชร์วิดีโอ: YouTube (www.youtube.com), Vimeo (www.vimeo.com) และแพลตฟอร์มการนแชร์วิดีโอทางเว็บอื่นๆ ตามที่ PremiumBeat กำหนดขึ้นโดยใช้ดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวและถือเป็นที่สุด

ไพล็อต: หมายถึงการผลิตที่มีระยะเวลาไม่เกิน 44 นาที ซึ่งเป็นตอนแรกของรายการที่อาจเป็นซีรีส์

ผู้แพร่ภาพสาธารณะ: หมายถึงกิจการโทรทัศน์ที่แพร่ภาพกระจายเสียงโดยได้รับเงินทุนสนับสนุนหลักจากรัฐ และ/หรือ ผู้ชม ไม่แสวงหากำไร รวมถึง และไม่จำกัดเพียง PBS ในสหรัฐอเมริกา

แพลตฟอร์มการเผยแพร่พอดคาสต์: หมายถึงพอร์ทัลออนไลน์ใดก็ตามที่สามารถใช้เข้าถึง สตรีม และ/หรือ ดาวน์โหลดพอดคาสต์

โครงการนักศึกษา" หมายถึง สำหรับการผลิตใดๆ ก็ตาม หรือการใช้งานอื่นๆ ที่อนุญาตในที่นี้ (นอกเหนือจากการโฆษณา) เป็นการผลิตที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ และดำเนินการโดยนักเรียนหรือนักศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรการเรียนของสถานศึกษาที่ได้รับการรับรอง

การใช้ในโรงภาพยนตร์: หมายถึงการแสดงในโรงภาพยนตร์เชิงพาณิชย์

2- สิทธิ์ใช้งานที่ไม่จำกัดเฉพาะแต่เพียงผู้เดียวของ PremiumBeat

เมื่อซื้อสิทธิ์ใช้งาน PremiumBeat, PremiumBeat จะอนุญาตให้คุณมีสิทธิ์และสิทธิ์ใช้งานที่จำกัด, ไม่จำกัดเฉพาะแต่เพียงผู้เดียว, โอนต่อให้ผู้อื่นไม่ได้, ทั่วโลก (ยกเว้นในกรณีที่ระบุไว้อย่างชัดแจ้งใน "อาณาเขตเดียว") ใช้งานได้ตลอดไปเพื่อแก้ไข (ขึ้นอยู่กับข้อ จำกัดที่เกี่ยวข้อง) และใช้ไฟล์บันทึกเสียงตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อตกลง และสิทธิ์ใช้งานแบบมาตรฐานหรือพรีเมียมตามที่กำหนด ในการพิจารณาสิทธิ์ใช้งานที่คุณซื้อ คุณตกลงที่จะชำระค่าธรรมเนียมสิทธิ์ใช้งานให้ PremiumBeat ตามอัตราที่เว็บไซต์ของเรากำหนด โปรดดูหน้าสิทธิ์ใช้งานสำหรับอัตราค่าสมาชิกในปัจจุบัน

ตัวอย่างของไฟล์บันทึกเสียงสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ PremiumBeat เพื่อการทดสอบภายในและเพื่อให้ลูกค้าอนุมัติเท่านั้น ไม่สามารถใช้เพื่อจุดประสงค์อื่น ๆ ทั้งปวง รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การใช้งานที่ไม่มีสิทธิ์ใช้งานในเนื้อหาเชิงพาณิชย์, งานโฆษณา, สื่อดิจิทัล หรือการซิงโครไนซ์วิดีโอ

โปรดดูรายละเอียดของสิทธิ์ใช้งานแต่ละฉบับด้านล่างตามด้วยรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับประเภทสิทธิ์ใช้งานทั้งหมด:

3- ข้อกำหนดเพิ่มเติมสำหรับสิทธิ์ใช้งานทุกประเภท

การบันทึกที่รับสิทธิ์ใช้งานในที่นี้มีไว้สำหรับให้คุณใช้งานส่วนตัวหรือเพื่อองค์กรโดยผู้ใช้คนเดียวเท่านั้น คุณสามารถใช้ไฟล์บันทึกเสียงสำหรับงานผลิตส่วนตัวและ/หรืองานผลิตแบบมืออาชีพที่คุณทำให้แก่ลูกค้าหรือนายจ้างของคุณ

สิทธิ์ใช้งานนี้ไม่รวมสิทธิ์ในการจัดแสดงต่อสาธารณะ ทั้งนี้ยกเว้น “เพลงแบบ PRO-free” สำหรับการบันทึกที่ไม่ได้ระบุว่าเป็น "PRO-free" เพื่อให้มีการรายงานเพลงที่ใช้ในการผลิตของโทรทัศน์และวิทยุอย่างถูกต้อง จะต้องมีการส่งคิวชีทให้กับทางเครือข่าย สถานี และ PRO ที่เกี่ยวข้อง และจะต้องส่งสำเนาให้กับ cuesheets@premiumbeat.com ทางอีเมล PremiumBeat จะให้ข้อมูลคิวชีททั้งหมดเมื่อร้องขอ ภายใต้เงื่อนไขทั้งหมดข้างต้นหรือข้อความใดๆ ที่มีความขัดแย้งกับข้างต้น สำหรับเพลง PRO-free คุณรับทราบและยอมรับว่าข้อกำหนดนี้ไม่มีส่วนใดตัดสิทธิ์ของ PremiumBeat ในการเรียกร้องส่วนแบ่งของเงินทุนที่เรียกว่า "แบล็คบ็อกซ์" หรือเงินทุนใดๆ ที่จ่าย หรือพึงจ่าย โดยองค์กรจัดเก็บใดๆ หรือโดยการแจกจ่ายทั่วไปในแต่ละประเทศ นอกจากนี้ ในกรณีที่มีการจัดแสดงเพลงแบบ PRO-free ใดๆ ต่อสาธารณะ (หรือจัดให้สามารถเข้าถึงเพื่อจัดแสดงได้) โดยบุคคลใดๆ ที่ทำการจัดแสดงหรือการถ่ายทอดรายการ (แต่ละรายเรียกว่า “ผู้แจกจ่ายปลายน้ำ”) และการจัดแสดงดังกล่าวทำให้มีการชำระเงินโดยผู้แจกจ่ายปลายน้ำเป็นค่าธรรมเนียมหรือค่าลิขสิทธิ์แก่องค์กรจัดการสิทธิ์การจัดแสดงในเขตอำนาจศาลใดๆ ไม่มีข้อความใดในที่นี้เป็นการตัดสิทธิ์ของ PremiumBeat จากการเรียกร้องส่วนแบ่งจากเงินดังกล่าว และเป็นที่รับทราบว่า ในกรณีที่ผู้แจกจ่ายปลายน้ำนั้นไม่ได้รับสิทธิ์ใช้งานการบันทึกนั้นๆ กับองค์กรจัดการสิทธิ์การจัดแสดง การใช้เพลง PRO-free ที่เป็นส่วนหนึ่งของการผลิตที่แจกจ่าย จัดแสดง และ/หรือ ถ่ายทอดโดยผู้แจกจ่ายปลายน้ำนั้น ให้ถือว่าเป็นการรับสิทธิ์ใช้งานโดยตรง และไม่มีพันธกรณีในการรับสิทธิ์ใช้งาน (ซึ่งเกิดขึ้นในที่นี้) แก่ผู้แจกจ่ายปลายน้ำนั้นๆ ในการขอรับสิทธิ์ใช้งานจากองค์กรจัดการสิทธิ์การจัดแสดง สำหรับการใช้งานนั้น

ภายใต้สิทธิ์ใช้งานใดก็ตามของเรา คุณสามารถแจกจ่ายงานผลิตบน หรือผ่านทางแพลตฟอร์มการแชร์วิดีโอหนึ่งๆ แต่ PremiumBeat ยังคงสิทธิ์ความเป็นเจ้าของการบันทึกที่รวมอยู่ในโครงการดังกล่าว คุณต้องไม่เรียกร้องกรรมสิทธิ์ของไฟล์บันทึกเสียง (หรือทำให้สามารถใช้งานได้) ผ่านระบบการตรวจจับและ / หรือการลงทะเบียนเนื้อหา (เช่นรหัสเนื้อหาของ YouTube) แม้ว่าจะมีการซิงโครไนซ์กับงานผลิตของคุณ

สิทธิ์ใช้งานแบบมาตรฐาน

“สิทธิ์ใช้งานเพลงแบบมาตรฐาน” ให้สิทธิ์และสิทธิ์โดยชอบธรรมต่อไปนี้แก่คุณ (เพื่อให้เกิดความชัดเจน สิทธิ์และสิทธิ์โดยชอบธรรมทั้งหมดที่ระบุรายละเอียดไว้ในสิทธิ์ใช้งานแบบเพิ่มเติมนั้นไม่รวมอยู่ในสิทธิ์ใช้งานเพลงแบบมาตรฐาน ยกเว้นกรณีที่มีการอ้างถึงโดยตรง):


สิทธิ์แบบไม่เป็นเอกสิทธิ์ในการซิงโครไนซ์การบันทึก โดยอ้างอิงเวลากับงานการผลิตที่แจกจ่ายผ่านทาง หรือทำให้สามารถใช้ได้ในทางอื่นๆ ผ่านทาง หรือโฮสต์ผ่านทาง:

 • เว็บไซต์

 • แพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์

 • แพลตฟอร์มการแชร์วิดีโอ โดยการแจกจ่ายนั้นๆ เป็นการทำเพื่อใช้ส่วนตัวเท่านั้น และ

 • แพลตฟอร์มการเผยแพร่พอดคาสต์ แต่เฉพาะสำหรับการผลิตที่เป็นเสียงอย่างเดียว ในลักษณะที่เป็นพอดคาสต์เท่านั้น

 • การใช้ในโรงภาพยนตร์ แต่เฉพาะที่เป็นโครงการนักศึกษาเท่านั้น


สิทธิ์แบบไม่เป็นเอกสิทธิ์ในการทำซ้ำและจัดแสดงการบันทึกภายใน และเกี่ยวข้องกับละครหรือการแสดงสดอื่นๆ ที่คล้ายกัน แต่ภายในขอบเขตที่เป็นโครงการนักศึกษาเท่านั้น

สิทธิ์ใช้งานแบบพรีเมียม

“สิทธิ์ใช้งานเพลง Premium” ให้สิทธิ์แก่คุณเช่นเดียวกับในสิทธิ์ใช้งานเพลงแบบมาตรฐาน พร้อมด้วยสิทธิ์แบบไม่เป็นเอกสิทธิ์ในการซิงโครไนซ์การบันทึกโดยอ้างอิงเวลากับงานการผลิต รวมถึงการโฆษณาทุกรูปแบบที่แจกจ่ายผ่านทาง:


 • โทรทัศน์ ในหนึ่งประเทศ โดยที่การแจกจ่ายของงานการผลิตเพื่อความบันเทิงผ่านทางโทรทัศน์จะมีข้อจำกัดเพิ่มเติมไว้เฉพาะตอนไพล็อตเท่านั้น หรือที่มีการสั่งจ้างโดย และสามารถรับชมได้ผ่านทางผู้แพร่ภาพสาธารณะเท่านั้น

 • วิทยุ ในหนึ่งประเทศ

 • จุดขายทางกายภาพ งานแสดงสินค้า การแสดงสินค้าในร้าน และงานสำคัญของอุตสาหกรรม โดยที่ทุกกรณีการใช้งานดังกล่าวจะจำกัดไว้ในหนึ่งประเทศเท่านั้น

 • DVD แต่ต้องไม่เกิน 1000 สำเนา

 • แอปพลิเคชันซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ (รวมถึงแอปพลิเคชันในอุปกรณ์เคลื่อนที่ หรือ “แอป” และวิดีโอเกม) แต่ไม่เกิน 1000 สำเนาหรือการดาวน์โหลด (โดยรวม)


4- ข้อจำกัดการใช้งาน

ห้ามมิให้คุณ:

 • การขาย ถ่ายโอน ให้สิทธิ์ใช้งานต่อ แชร์ แจกจ่าย หรือมอบหมายไฟล์บันทึกเสียง หรือให้อนุญาตสิทธิ์ของคุณภายใต้ฝ่ายอื่น ๆ
 • ขายต่อไฟล์บันทึกเสียงหรือเป็นส่วนหนึ่งของแพ็กเกจ ยกเว้นที่เป็นส่วนหนึ่งภายในงานการผลิตของคุณเองเท่านั้น
 • ขายต่อไฟล์บันทึกเสียง (หรือทำให้พร้อมใช้งาน) ในลักษณะใดก็ตามที่จะทำให้บุคคลที่สามสามารถดาวน์โหลดไฟล์บันทึกเสียงเป็นไฟล์แยกต่างหาก เช่นในเทมเพลต e-card หรือเทมเพลตเว็บไซต์
 • ขายต่อไฟล์บันทึกเสียง (หรือทำให้พร้อมใช้งาน) เป็นส่วนหนึ่งของผลิตภัณฑ์ที่แข่งขัน เช่นการรวบรวมเพลงหรือไลบรารีเพลง
 • ขายไฟล์บันทึกเสียง (หรือทำให้พร้อมใช้งาน) เป็นเพลงหรือเป็นส่วนหนึ่งของเพลง แม้ว่าจะมีการดัดแปลงหรือแก้ไข หรือถ้าคุณเพิ่มเครื่องดนตรีหรือเสียงร้องอื่น ๆ ลงในเพลง
 • อ้างว่าเป็นผู้สร้างหรือผู้ถือลิขสิทธิ์ของไฟล์บันทึกเสียงหรืองานต่อยอดที่เกิดจากไฟล์บันทึกเสียง

5- กรรมสิทธิ์

คุณรับทราบว่า PremiumBeat ยังคงเป็นเจ้าของสิทธิ์ทั้งหมด ชื่อเพลง และผลประโยชน์ในไฟล์บันทึกเสียง รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงลิขสิทธิ์ใด ๆ ในที่นี้ ไฟล์บันทึกเสียงได้รับความคุ้มครองโดยกฎหมายลิขสิทธิ์ของแคนาดาและระหว่างประเทศ สิทธิ์ใช้งานนี้ไม่จำกัดเฉพาะแต่เพียงผู้เดียวและ PremiumBeat สงวนสิทธิ์ในการขายสิทธิ์ใช้งานของไฟล์บันทึกเสียงต่อบุคคลที่สามตามดุลพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียว

6- การจำกัดความรับผิด

PremiumBeat ไม่รับประกันหรือรับรอง, แสดงออกโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย ยกเว้นจะรับประกันว่าบริษัทมีสิทธิ์ที่จะอนุญาตสิทธิ์ใช้งานที่อนุญาตภายใต้ข้อตกลงนี้ ความรับผิดทั้งหมดของ PremiumBeat ภายใต้ข้อตกลงนี้อันเกิดจากการใช้ไฟล์บันทึกเสียงของคุณ จะถูกจำกัดเพียงค่าธรรมเนียมสิทธิ์ใช้งานทีคุณชำระสำหรับไฟล์บันทึกเสียงดังกล่าว คุณเห็นด้วยว่าคุณอนุญาตสิทธิ์ใช้งานนี้ โดยไม่มีการรับประกันหรือการขอความช่วยเหลืออื่น ๆ

7- ความพร้อมใช้งาน

PremiumBeat พยายามทุกวิถีทางเพื่อให้แน่ใจว่าไฟล์บันทึกเสียงทุกรายการซึ่งประกอบด้วยไลบรารีออนไลน์พร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลา อย่างไรก็ตาม PremiumBeat ไม่ให้การรับรองหรือรับประกันว่าไฟล์บันทึกเสียงทุกรายการจะพร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลา PremiumBeat อาจยกเลิกการให้สิทธิ์ไฟล์บันทึกเสียงบางรายการ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของตนแต่ฝ่ายเดียว ในกรณีที่ PremiumBeat ได้รับการบอกกล่าวหรือสรุปว่าไฟล์บันทึกเสียงใด ๆ อาจมีการอ้างสิทธิ์ว่ามีการละเมิดสิทธิ์ของผู้อื่นซึ่ง PremiumBeat อาจต้องรับผิด PremiumBeat อาจต้องขอให้คุณเลิกใช้ ลบ หรือนำไฟล์บันทึกเสียงออกจากสถานที่ ระบบคอมพิวเตอร์ และที่เก็บข้อมูล (ทางอิเล็กทรอนิกส์หรือทางกายภาพ) และตรวจสอบให้แน่ใจว่าลูกค้าก็ทำเช่นเดียวกัน PremiumBeat จะให้เนื้อหาที่เทียบเคียงได้แก่คุณ (ซึ่งเปรียบเทียบโดย PremiumBeat พิจารณาในเชิงพาณิชย์อย่างสมเหตุสมผล) โดยไม่มีค่าใช้จ่าย แต่ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่น ๆ ของข้อตกลงนี้

8- ภาษี

ค่าธรรมเนียมสิทธิ์ใช้งานที่ PremiumBeat เรียกเก็บ ไม่รวมภาษี อากร หรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ของรัฐบาล PremiumBeat จะเรียกเก็บเงินเพิ่มเติมจากคุณเป็นค่าภาษี อากร หรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ซึ่ง PremiumBeat จำเป็นต้องรวบรวม ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ภาษีขายและใช้งาน รวมถึงภาษีมูลค่าเพิ่ม การเข้าสู่ข้อตกลงนี้ เท่ากับว่าคุณรับรองว่าประเทศที่คุณพักอาศัยเหมือนกับในที่อยู่สำหรับจัดส่งบิลของคุณ

9- บทบัญญัติทั่วไป

ข้อตกลงนี้อยู่ภายใต้และตีความตามกฎหมายของจังหวัดควิเบก แคนาดา และคู่สัญญาในที่นี้โดยยินยอมต่อเขตอำนาจศาลของศาลแห่งมอนทรีออล คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้ร้องขออย่างชัดแจ้งว่าข้อตกลงนี้และเอกสารเสริมทั้งหมดจะได้รับการร่างเป็นภาษาอังกฤษ

ไม่มีข้อความใดในความตกลงฉบับนี้จะตีความว่าเป็นการสร้างหรือสร้างกิจการร่วมค้าหรือความร่วมมือระหว่างฝ่ายต่าง ๆ ข้อตกลงนี้จะต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์และผูกพันทายาทผู้เกี่ยวข้อง ผู้ดำเนินการ ผู้บริหาร และผู้รับมอบอำนาจของฝ่ายต่าง ๆ ในสัญญานี้ หากส่วนหนึ่งส่วนใดของข้อตกลงนี้ถูกตัดสินว่าไม่ถูกต้องหรือบังคับใช้ไม่ได้โดยศาลที่มีเขตอำนาจศาล หรือหน่วยงานตามกฎหมายใด ๆ ที่มีเขตอำนาจศาลในการตัดสินดังกล่าว ส่วนที่เหลือของข้อตกลงฉบับนี้จะยังคงมีผลบังคับใช้อย่างสมบูรณ์

อัปเดตล่าสุด: มกราคม 2022

ต้องการความช่วยเหลือ?
โปรดส่งข้อความถึงเรา!

การให้สิทธิ์เพลงที่เรียบง่าย และความมุ่งมั่นในการให้การสนับสนุนระดับโลก เราตั้งเป้าหมายที่จะมอบประสบการณ์ลูกค้าที่ดีที่สุดให้แก่คุณ ถ้าเราสามารถช่วยสิ่งใดได้ โปรดติดต่อเรา