แทร็กเพลงปลอดค่าลิขสิทธิ์พร้อม กลองซินธ์

(2630)
บรรเลง
คลิปสั้น (วินาที)
ท่อนเพลงวนซ้ำ