Våre retningslinjer for personvern

Denne personvernerklæringen beskriver hvordan Shutterstock Canada ULC d/b/a Premiumbeat og Shutterstock-gruppen av selskaper, administrerer personlig informasjon og respekterer personvernet ditt. Denne erklæringen kan endres fra tid til annen. Vi oppfordrer de som besøker og bruker nettstedet vårt om å gjennomgå personvernerklæringen vår regelmessig.

All Personlig informasjon (som er definert som all informasjon som identifiserer eller kan brukes til å identifisere, kontakte eller finne personen som informasjonen gjelder) som vi samler inn og lagrer vil være underlagt disse retningslinjene for personvern, som kan endres fra tid til annen. For å oppdatere opplysningene og preferansene dine, se avsnittet med tittelen «Oppdatere personopplysningene dine og personvernspreferanser.»

Når vi refererer til «Shutterstock», mener vi Shutterstock-enheten som fungerer som kontroller eller prosessor av informasjonen din, som forklart mer detaljert i delen «Instanser som samler personlig informasjon» nedenfor.

Instanser som samler personlig informasjon

Shutterstock består av ulike juridiske enheter. Denne personvernerklæringen er utstedt på vegne av Shutterstock-konsernet med selskaper, så når vi nevner «Shutterstock», «vi», «oss» eller «våre» i denne personvernerklæringen, henviser vi til det relevante selskapet i Shutterstock-konsernet som er ansvarlig for behandling av dataene dine. De gjeldende vilkår for tjenesten eller lisensavtalen du inngår med Shutterstock, styrer hvilket Shutterstock-selskap som er registeransvarlig for dataene dine. Den personlige informasjonen på dette nettstedet samles inn av Shutterstock Canada ULC, 4398, Boul. Saint-Laurent, Suite 103, Montreal, Quebec H2W 1Z5, Canada

Vi har utnevnt en databeskyttelsesansvarlig (DPO) for Shutterstock-gruppen som er ansvarlig for å overvåke spørsmål i forbindelse med denne personvernerklæringen. Hvis du har spørsmål, bekymringer eller forespørsler om denne personvernerklæringen, hvordan vi administrerer de personlige opplysningene dine eller et annet problem som angår den personlige informasjonen din, kan du kontakte vår DPO:

Shutterstock
Attn: Data Protection Officer
privacy@shutterstock.com
https://www.shutterstock.com/contactus

Kontrollør (plasseringen av selskapet eller organisasjonen) Aktiva
Shutterstock, Inc. (USA) www.shutterstock.com
www.offset.com
www.bigstockphoto.com
Rex Features Ltd. (Storbritannia) www.rexfeatures.com
Shutterstock Canada ULC (Canada) www.premiumbeat.com
www.rocketstock.com
Shutterstock Custom Platform ULC (Canada) custom.shutterstock.com

Innhenting av personlig informasjon

Som besøkende på nettstedet kan du delta i mange aktiviteter, uten å oppgi noen personopplysninger.

For å kunne levere tjenestene til deg når du registrerer deg for å bruke et Shutterstock-nettsted og bestiller produkter eller tjenester som Shutterstock-abonnent, kan vi imidlertid samle inn følgende personlige opplysninger fra deg:

 • Kontaktinformasjon, så som navn, telefon og faksnummer, adresse og e-postadresse, og
 • Faktureringsinformasjon, så som nummer, utløpsdato, korttypen og fakturaadressen til kredittkortet ditt, og
 • demografisk informasjon, så som jobbtittel, stillingsbeskrivelse og firmanavn, samt typen selskap, samt
 • profildata, inkludert brukernavn og passord, detaljer om kjøpene dine og innholdet du lisensierer fra oss.

Hvis du sender innhold til Shutterstock for lisensiering, kan du bli bedt om å oppgi følgende informasjon:

 • Kontaktinformasjon så som navn, telefonnummer, primæradresse og e-postadresse.
 • Shutterstock vil bekrefte denne informasjonen ved å be deg enten: a) laste opp en skanning av offentlig godkjent legitimasjon (som lagres på serverne våre); eller b) oppgi et kredittkortnummer. Kredittkortnummeret ditt vil utelukkende brukes i den hensikt å bekrefte navn og adresse. Kredittkortnummeret lagres ikke.
 • Betalings- og bidragsyterinformasjon, inkludert, men ikke begrenset til, utbetalingsmetode, utbetalings-e-post, ønsket visningsnavn, innholdsfokus og ferdighetsnivåprosessen din.

Avhengig av aktiviteten er noe av den informasjonen vi ber deg om å oppgi merket som obligatorisk, og noen er frivillige. Hvis du ikke oppgir den obligatoriske informasjonen som gjelder en bestemt aktivitet, vil du ikke kunne bedrive denne aktiviteten.

Akkurat som for de fleste nettsteder, kan Shutterstock eller tredjeparter som er autorisert av Shutterstock også samle inn noe teknisk og rutingsinformasjon for datamaskinen din for å forenkle bruken av nettstedet og tjenestene. For eksempel kan vi logge miljøvariabler, for eksempel nettlesertype, operativsystem, CPU-hastighet, og (IP) Internet Protocol-adressen til datamaskinen. Vi bruker disse miljøvariablene for å forenkle og spore bruken din av nettstedet, og tjenestene på det. Shutterstock bruker også slike miljøvariabler for å måle trafikkmønstre på nettstedet. For bedre å forstå behovene til de som besøker nettstedet vårt, kan vi tidvis innrette slik informasjon med personlig informasjon.

For å redusere feil i databasen vår, autentisere brukerne våre og hindre misbruk av systemet vårt, kan vi noen ganger supplere personlig informasjon som du sender til oss med informasjon fra tredjepartskilder. For eksempel kan vi supplere For eksempel kan vi supplere kontaktinformasjonen din med adresseinformasjon fra U.S.kontaktinformasjonen din med adresseinformasjon fra U.S. Postal Service, for å validere informasjonen og unngå feil i databasen vår. Vi kan supplere informasjonen vi samler direkte fra deg med informasjon lagret i tredjeparts databaser, for eksempel demografisk informasjon eller bedriftsinformasjon for å gjøre det mer sannsynlig at enhver markedsføringskommunikasjon vi sender, vil være relevant og av interesse for deg. Du kan finne en liste over eventuelle tredjeparts databehandlere som vi bruker til å behandle informasjon her.

Når du laster ned og bruker mobilappene eller tjenestene våre, samler vi automatisk inn informasjon om typen enhet du bruker, samt operativsystemversjonen. Vi spør ikke etter, går inn på eller sporer noen stedbasert informasjon fra mobilenheten din på noe tidspunkt under nedlasting eller bruk av våre mobilapper og –tjenester.

Oppdaterer de personlige opplysningene og personverninnstillingene dine

På forespørsel gir Shutterstock deg informasjon om hvorvidt vi innehar dine personopplysninger eller behandler dem på vegne av en tredjepart. For å be om denne informasjonen, tar du kontakt med oss på privacy@shutterstock.com.

Du har rett til å få tilgang til og korrigere eller slette personopplysningene dine og personvernspreferanser når som helst. Dette kan du gjøre ved å kontakte oss på privacy@shutterstock.com.

Slik brukes den personlige informasjonen din

Shutterstock samler inn informasjonen din for å yte tjenester til deg, overholde våre juridiske forpliktelser og forbedre våre produkter og tjenester. Vi vil ikke selge, leie ut eller dele personopplysningene dine til eller med tredjeparter på noen annen måte enn det som er beskrevet i denne personvernerklæringen. Shutterstock kan bruke denne informasjonen til:

 • Behandle de finansielle transaksjonene dine.
 • Sende deg ordre/fornyelsesbekreftelser.
 • Registrere rettighetene dine, om noen, teknisk støtte eller andre fordeler som kan gjøres tilgjengelig for registrerte brukere.
 • Svare på forespørsler om kundestøtte, spørsmål og bekymringer.
 • Administrere kontoen din.
 • Sende deg forespurt produkt- eller tjenesteinformasjon.
 • Holde deg informert om spesielle tilbud og tjenester hos Shutterstock og utvalgte tredjeparter.
 • Administrere kampanjer og konkurranser som du deltar i, og varsle deg om resultatene.
 • Undersøke, hindre eller iverksette tiltak vedrørende ulovlige aktiviteter og/eller brudd på bruksvilkårene våre.
 • Møte forsknings- og produkt/tjenesteutviklingsbehovene våre og forbedring av nettstedet, tjenestene og tilbudet; og
 • Tilpasse opplevelsen din, blant annet rettet mot tjenestene og tilbudene våre til deg.

Vi lagrer informasjon som vi samler inn via informasjonskapsler, loggfiler, gjennomsiktige bilder og/eller tredjeparts kilder for å lage et sammendrag av preferansene dine. Vi knytte personlig identifiserende informasjon, og/eller brukshistorikken for medlemskapet ditt, til informasjon i sammendraget, for å kunne tilby skreddersydde kampanjer og markedsføringstilbud, for å forbedre innholdet på nettstedet for deg, og/eller for å fastslå preferansene dine.

I enkelte situasjoner kan Shutterstock være påkrevd å utlevere personopplysninger som svar på lovlige forespørsler fra offentlige myndigheter, inkludert krav knyttet til nasjonal sikkerhet og retthåndhevelse.

Hvor det kreves av loven (for eksempel for å overholde en stevning, ordre, rettskjennelse eller juridisk prosess som leveres til Shutterstock), og når vi mener at offentliggjøring er nødvendig for å beskytte våre rettigheter, unngå rettssaker, beskytte din eller andres sikkerhet, etterforske svindel, og/eller svare på en forespørsel fra myndighetene. Vi kan også levere ut informasjon om deg hvis vi mener at slik utlevering bør gjøres av hensyn til rikets sikkerhet, politi, eller andre saker av offentlig betydning.

Informasjonsdeling med leverandører/agenter

Shutterstock bruker ett eller flere eksterne selskaper for kredittkortbehandling til å fakturere deg for varer og tjenester. Så langt vi kjenner til, vil ikke disse selskapene beholde, dele, lagre eller bruke personopplysninger til andre formål.

Vi deler også personlig informasjon med visse selskaper som utfører tjenester på våre vegne. Vi deler bare personlig informasjon som er nødvendig for at disse skal kunne utføre slike tjenester. Vi krever at ethvert selskap som vi deler personlig informasjon med å beskytte informasjonen på en måte som samsvarer med disse retningslinjene, og at bruken av slike personopplysninger begrenses til utførelse av tjenester for Shutterstock. Du kan finne en liste over disse tredjeparts databehandlere her.

Vi vil ikke selge eller på annen måte gi personopplysninger til andre selskaper for markedsføring av deres egne produkter eller tjenester.

Datalagring

Vi beholder informasjonen din så lenge kontoen din er aktiv, informasjonen er nødvendig for å kunne levere deg tjenester, eller dersom dette er nødvendig for å oppfylle våre juridiske forpliktelser. Hvis du vil slette kontoen din eller be om at vi ikke lenger bruke informasjonen til å levere tjenester, kan du kontakte oss på privacy@shutterstock.com. Vi besvarer forespørselen din innen 30 dager. Vi vil beholde og bruke informasjonen slik det som er nødvendig for å oppfylle våre juridiske forpliktelser, løse konflikter, og håndheve avtalene våre.

Valg/Utmelding

Du kan «velge bort» å motta Shutterstocks e-postoppdateringer, nyhetsbrev og/eller partner-e-poster ved å kontakte privacy@shutterstock.com. Du kan også generelt velge bort slik kommunikasjon i løpet av registreringsprosessen. Shutterstock vil likevel kontakte deg når det skjer endringer i vilkårene for tjenesten, eller i bidragsytervilkårene, henholdsvis. I tillegg vil vi likevel sende deg tjenesterelaterte kunngjøringer, inkludert men ikke begrenset til, registrerings-e-post, varslingsmeldinger om fordeler, e-poster som utløses automatisk av handlinger du gjør på nettstedet, og fakturarelaterte varsler. Vanligvis kan du ikke velge bort denne reklamefrie kommunikasjonen. Hvis du ikke ønsker å motta dem, kan du deaktivere kontoen din.

Hvis du bruker en Shutterstock-mobilapp, kan vi sende deg pushmeldinger fra tid til annen for å oppdatere deg om eventuelle hendelser eller kampanjer som vi kanskje kjører. Hvis du ikke lenger ønsker å motta disse typene kommunikasjon, kan du slå disse av på enhetsnivå.

Beskyttelse av personlige opplysninger

De personlige opplysningene som du oppgir i forbindelse med bruken av nettstedet, beskyttes på flere måter.

 • Din tilgang til kontoprofilen din er tilgjengelig via et passord og en unik kunde-ID som velges av deg. Dette passordet er kryptert. Du bør bestrebe seg på å bruke et sterkt, alfanumerisk passord som du ikke røper til noen.
 • Den personlige informasjonen din lagres på en sikker server, som kun utvalgt Shutterstock-personell og kontraktører har tilgang til via passord.
 • Den personlige informasjonen din krypteres når den sendes til Shutterstock.
 • Når du oppgir sensitiv informasjon (så som kredittkortnummer) ved registrering eller i bestillingsskjemaer, krypterer vi denne informasjonen med Secure Socket Layer-teknologi (SSL).

Vi bestreber oss på å beskytte personlig informasjon som sendes til oss, både under overføring og når vi mottar den. Likevel er ingen metode for overføring over Internett, eller metoder for elektronisk lagring, 100 % sikre. Mens vi tar hensyn til følsomheten til personlig informasjon som vi samler inn, behandler og lagrer, og dagens teknologi for å bruke disse tiltakene beskytter de personlige opplysningene dine, kan vi ikke garantere absolutt sikkerhet.

Hvis du har spørsmål om sikkerheten på nettstedet vårt, kan du sende en e-post til oss på privacy@shutterstock.com.

Informasjonskapsler og sporingsteknologier

Nettstedet kan automatisk samle inn informasjon når du surfer på Internett, som for eksempel Internett-leverandør, nettlesertype og versjon, operativsystem og enhetstype, gjennomsnittlig tid brukt på nettstedet(ene) vårt(-e), viste sider, tilgjengelig informasjon, Internett-protokollen (IP-adresse) som brukes til å koble datamaskinen til Internett og annen relevant statistikk. Slik informasjon blir av og til kalt webanalyse og/eller klikkstrømsdata.

Vi vil kanskje kombinere denne automatisk innsamlede logginformasjonen med annen informasjon vi samler om deg. Vi gjør dette for å forbedre tjenestene vi tilbyr deg, forbedre markedsføring og analyse og gi nettstedsfunksjonalitet.

Teknologier slik som informasjonskapsler, websignaler, koder og skript brukes av Shutterstock og vår(e) samarbeidspartnere, analysetjenester og service for å gi nettstedsfunksjoner og funksjonalitet. Disse teknologiene blir brukt i å analysere trender, administrere nettstedet, spore brukernes bevegelser på området og samle demografisk informasjon om brukerbasen vår som helhet. Vi kan motta rapporter basert på disse selskapenes bruk av disse teknologiene på individuell og samlet basis.

 • En informasjonskapsel er en liten, unik tekstfil som et nettsted kan sende til datamaskinen din når du besøker et nettsted. Vi kan bruke øktinformasjonskapsler, som avsluttes når en bruker lukker nettleseren sin, og/eller vedvarende informasjonskapsler, som forblir på brukerens datamaskin til de slettes manuelt. De fleste nettlesere kan enten varsle deg om bruk av informasjonskapsler eller nekte å akseptere informasjonskapsler helt. Hvis du ikke vil at vi skal bruke informasjonskapsler i nettleseren din, kan du stille inn nettleseren til å avvise informasjonskapsler, eller varsle deg når et nettsted forsøker å sette en informasjonskapsel på datamaskinen din. Å avslå informasjonskapsler kan påvirke evnen din til å bruke nettstedet.
 • Vi samarbeider med en tredjepart for å enten vise reklame på nettstedet vårt eller til å styre reklamen vår på andre nettsteder. Tredjepartspartneren vår kan benytte teknologi slik som informasjonskapsler for å samle informasjon om aktivitetene dine på dette nettstedet og andre nettsteder og gi deg annonser basert på nettaktivitetene og interessene dine. Hvis du ikke vil at denne informasjonen skal brukes til å gi deg interessebaserte annonser, kan du melde deg ut ved å trykke her (eller trykk her hvis du er i et EØS-land). Vær oppmerksom på at dette ikke melder deg ut fra å motta annonser. Du fortsetter å motta generiske annonser.

Vi bruker programvare for mobilanalyse for å gi oss en bedre forståelse av funksjonaliteten til mobilprogramvaren på telefonen vår. Denne programvaren kan registrere informasjon som hvor ofte du bruker programmet, hendelser som skjer i programmet, samlet bruk, ytelsesdata og hvor programmet ble lastet ned fra. Vi lenker ikke informasjonen vi lagrer i analyseprogramvaren til noen personlig identifiserbar informasjon du sender i mobilprogrammet.

Overføringer utenfor EØS

I tilfeller hvor vi bruker bestemte tjenesteleverandører eller deler informasjon innad i Shutterstock-gruppen, kan vi bruke bestemte kontrakter godkjent av EU-kommisjonen som gir personlige opplysninger den samme beskyttelsen som de har i Europa. I tilfeller hvor vi bruker leverandører basert i USA, kan vi overføre data til dem hvis de er en del av EU-USA-personvernet som krever at leverandørene iverksetter lignende beskyttelse av personlige data som deles mellom Europa og USA.

Endringer i retningslinjene for personvern

Shutterstock forbeholder seg retten til å endre retningslinjene for personvern fra tid til annen etter eget forgodtbefinnende, og vil gi varsel på hjemmesiden til nettstedet når vi gjør vesentlige endringer i personvernerklæringen, før endringen trer i kraft. Hvis du som følge av slike endringer vil endre på hvilke måter Shutterstock kan bruke dine personlige opplysninger, kan du gjøre det ved å følge prosedyren som beskrives i avsnittet «Oppdatere dine personopplysninger og personverninnstillinger.»

Du anses som å ha blitt gjort oppmerksom på, og vil være gjenstand for, eventuelle vesentlige endringer i retningslinjene for personvern etter at slik melding er lagt ut, med følgende unntak: Dersom det på tidspunktet du oppgir personlig informasjon til Shutterstock gis mulighet (som du gis nå) til å begrense hvor slik informasjon brukes til å kommunisere med deg, enten av Shutterstock eller tredjeparter, vil Shutterstock ikke endre preferansene dine i dette hensyn uten ditt samtykke. Men hvis Shutterstock kjøpes opp eller fusjoneres med en annen enhet, kan Shutterstock gi slike kundeopplysninger som er knyttet til den delen av vår virksomhet som ble solgt til eller slått sammen med andre enheter til slike uten ditt samtykke, men Shutterstock vil gi varsel om slikt salg av eiendeler, oppkjøp eller sammenslåinger, på dette nettstedet.

Lenker til tredjeparts nettsteder

Nettstedet vårt har lenker til andre nettsteder som kan ha en annerledes personvernpraksis enn Shutterstock. Hvis du sender personlig informasjon til noen av disse nettstedene, vil informasjonen være underlagt deres retningslinjer for personvern. Vi oppfordrer deg til å lese gjennom personvernreglene for alle nettstedene du besøker nøye.

Widgeter for sosiale medier

Nettstedene våre kan funksjoner knyttet til sosiale medier, som for eksempel «Liker»-knappen på Facebook og widgeter, for eksempel «Del dette»-knappen eller interaktive miniprogrammer som kjører på nettstedet vårt. Disse funksjonene kan samle IP-adressen din, siden du besøker på nettstedet vårt, og kan sette en informasjonskapsel til å la funksjonen til å fungere ordentlig. Funksjoner og widgeter fra sosiale medier gis plass enten av en tredjepart eller direkte på nettstedet vårt. Din bruk av disse funksjonene styres av retningslinjene for personvern til selskapet som leverer dem.

Enkel innlogging

Du kan logge inn på nettstedet vårt ved å bruke innloggingstjenester som Facebook Connect eller en OpenID-leverandør. Disse tjenestene vil godkjenne identiteten din og gjøre det mulig for deg å dele visse personopplysninger, slik som navn og e-postadresse for å forhåndsutfylle registreringsskjemaet vårt. Tjenester som Facebook Connect gir deg muligheten til å legge til informasjon om aktivitetene dine på dette nettstedet på profilsiden din for å dele den med andre i nettverket.

E-poster for henvisningsprogram

Hvis du velger å bruke henvisningstjenesten vår for å tipse en venn om nettstedet vårt, vil vi be deg om din venns navn og e-postadresse. Vi vil automatisk sende din venn en engangs e-post, som inviterer ham eller henne til å besøke nettstedet. Shutterstock lagrer denne informasjonen for det formål å sende denne engangs e-posten, og spore suksessen til henvisningsprogrammet vårt.

Din venn kan kontakte privacy@shutterstock.com for å be om at vi fjerner denne informasjonen fra databasen vår.

Barn

Vi har ikke tenkt å be om eller samle inn personlig informasjon fra noen under 18 år. Hvis du er under 18 år, må du ikke legge inn informasjon på dette nettstedet, og ikke bruke tjenestene våre. Hvis du tror at et barn av deg under 18 år har lagt inn personlig informasjon, ta kontakt på support@premiumbeat.com for å få dataene fjernet, og avslutte barnets konto.

Personvernklager

Personer som befinner seg i enkelte land, inkludert Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet, har visse lovbestemte rettigheter i forhold til deres personopplysninger. Med forbehold om eventuelle lovbestemte unntak, kan du ha rett til å be om tilgang til informasjon, samt å be om å få oppdatert, slettet eller rettet opp denne informasjonen.

I den utstrekning Shutterstocks behandling av dine personopplysninger er underlagt EUs generelle databeskyttelsesforskrift, baserer Shutterstock seg på sine legitime interesser, beskrevet ovenfor, for å behandle dataene dine. Hvis du har noen spørsmål kan du kontakte: privacy@shutterstock.com.

Shutterstock tar brukernes personvern på alvor. Hvis du mener at Shutterstock ikke har overholdt disse retningslinjene for personvern med hensyn til dine personlige opplysninger, kan du kontakte Data Privacy Officer hos Shutterstock, Empire State Building, 350 Fifth Avenue, 21st Floor, New York, NY 10118, USA. I brevet må du beskrive, så detaljert som mulig, hvordan du mener at Shutterstocks personvern ikke har blitt overholdt. Vi vil undersøke klagen omgående.

Hvis du har spørsmål om denne personvernerklæringen, bruken av dette nettstedet eller din samhandling med dette nettstedet, kan du kontakte ansvarspersonen vår for databeskyttelse på: privacy@shutterstock.com.

Shutterstock

Attn: Data Protection Officer
privacy@shutterstock.com

Shutterstock Canada, ULC
4398, Boul. Saint-Laurent, Suite 103
Montreal, Quebec H2W 1Z5
Canada

Sist oppdatert 14.5.2018.

Trenger du fortsatt hjelp?
Send en melding til oss!

Den praktiske musikklisensieringen og utmerkete kundeservicen vår ser til at vi gir deg en utmerket kundeopplevelse. Ikke nøl med å kontakte oss hvis du lurer på noe.