Nasze zasady ochrony prywatności

Niniejsze oświadczenie dotyczące prywatności opisuje, jak Shutterstock Canada ULC d/b/a Premiumbeat oraz grupa firm Shutterstock zarządza danymi osobowymi i szanuje prywatność użytkowników. Od czasu do czasu niniejsze zasady mogą być zmieniane. Zachęcamy odwiedzających i użytkowników naszej witryny do regularnego zapoznawania się z zasadami ochrony prywatności.

Wszelkie dane osobowe (definiowane jako wszelkie dane, które identyfikują lub mogą zostać użyte do zidentyfikowania lub zlokalizowania osoby, do której się odnoszą, lub do skontaktowania się z taką osobą), które gromadzimy i przechowujemy, będą przedmiotem niniejszych zasad ochrony prywatności wraz z okresowymi zmianami. Informacje o aktualizacji informacji osobistych oraz preferencji znajdują się w sekcji Aktualizacja informacji osobistych oraz preferencji prywatności.

Kiedy mówimy o „Shutterstock”, mamy na myśli podmiot Shutterstock, który działa jako kontroler lub podmiot przetwarzający dane, tak jak to wyjaśniono bardziej szczegółowo w sekcji poniżej o nazwie „Podmioty gromadzące dane osobowe”.

Podmioty gromadzące dane osobowe

Shutterstock składa się z różnych podmiotów prawnych. Niniejsze oświadczenie o prywatności jest wydawane w imieniu całej grupy Shutterstock, więc kiedy używamy takich słów, jak „Shutterstock”, „my”, „nas” lub „nasze”, odnosimy się do odpowiedniej firmy w ramach grupy Shutterstock odpowiedzialnej za przetwarzanie danych użytkownika. Za to, która firma Shutterstock jest kontrolerem danych osobowych, odpowiadają zawarta umowa o warunki świadczenia usługi lub zawarte umowy licencyjne. Dane osobowe z tej strony internetowej są gromadzone przez firmę Shutterstock Canada ULC, 4398, Boul. Saint-Laurent, Suite 103, Montreal, Quebec H2W 1Z5, Kanada

W ramach grupy Shutterstock powołaliśmy inspektora ochrony danych (DPO — Data Protection Officer) odpowiedzialnego za nadzorowanie zagadnień związanych z niniejszym oświadczeniem dotyczącym prywatności. W przypadku pytań, wątpliwości lub próśb dotyczących tego oświadczenia o prywatności, sposobu zarządzania danymi osobowymi lub innych kwestii związanych z danymi osobowymi, prosimy o kontakt z inspektorem DPO:

Shutterstock
Do wiadomości: Inspektor ochrony danych
privacy@shutterstock.com
https://www.shutterstock.com/contactus

Kontroler danych (lokalizacja siedziby urzędowej lub organizacja) Właściwości
Shutterstock, Inc. (USA) www.shutterstock.com
www.offset.com
www.bigstockphoto.com
Rex Features Ltd. (Wielka Brytania) www.rexfeatures.com
Shutterstock Canada, ULC (Kanada) www.premiumbeat.com
www.rocketstock.com
Shutterstock Custom Platform ULC (Kanada) custom.shutterstock.com

Gromadzenie danych osobowych

Odwiedzając stronę możesz podejmować wiele działań bez potrzeby podawania jakichkolwiek informacji osobistych.

Po zarejestrowaniu się użytkownika w celu używania serwisu Shutterstock oraz zamawiania produktów lub usług jako subskrybent Shutterstock, w celu świadczenia tych usług może zachodzić zbieranie następujących danych osobowych:

 • Informacje kontaktowe, takie jak imię i nazwisko, numery telefonu i faksu, adres zamieszkania i adres e-mail użytkownika, oraz
 • Informacje rozliczeniowe, jak numer, termin ważności i rodzaj karty, a także adres rozliczeniowy karty kredytowej; oraz
 • Informacje demograficzne, jak tytuł zawodowy, opis stanowiska i nazwa oraz rodzaj firmy.
 • Dane profilu, w tym nazwa użytkownika i hasło oraz szczegóły dotyczące zakupów i treści licencjonowanych od nas.

Jeśli prześlesz do Shutterstock jakieś treści w celu objęcia licencją, może być wymagane podanie następujących informacji:

 • Informacje kontaktowe, jak imię i nazwisko, numer telefonu, adres zamieszkania i adres e-mail.
 • Shutterstock zweryfikuje te informacje prosząc o: a) przesłanie skanu urzędowego dowodu tożsamości (który zostanie bezpiecznie zapisany na naszych serwerach); lub b) podanie numeru karty kredytowej. Numer karty kredytowej użytkownika zostanie wykorzystany wyłącznie w celu weryfikacji jego imienia i adresu. Numer karty kredytowej nie będzie przechowywany.
 • Informacje o płatnościach i twórcach, w tym między innymi sposób wypłaty, adres e-mail do płatności, pożądana nazwa wyświetlana, obszar zainteresowań i informacje o poziomie umiejętności.

W zależności od działalności, niektóre z informacji, o które prosimy, są oznaczone jako niezbędne, a inne jako dobrowolne. Jeżeli informacje obowiązkowe dla danej działalności nie zostaną podane, nie będzie możliwości jej prowadzenia.

Tak jak w przypadku większości stron internetowych, podczas korzystania przez użytkownika z witryny firma Shutterstock lub autoryzowani przez Shutterstock podwykonawcy zewnętrzni przetwarzający dane osobowe również mogą gromadzić określone informacje techniczne i przesyłowe na temat komputera użytkownika, aby ułatwić korzystanie z witryny i oferowanych usług. Przykładem tego jest logowanie zmiennych środowiskowych, np. rodzaju przeglądarki, systemu operacyjnego, prędkości procesora oraz adresu IP komputera użytkownika. Zmienne środowiskowe są przez nas wykorzystywane w celu ułatwienia i śledzenia sposobu korzystania z witryny i usług. Shutterstock korzysta także ze zmiennych tego typu, aby mierzyć natężenie ruchu w witrynie. Aby lepiej zrozumieć potrzeby odwiedzających naszą witrynę, okazjonalnie możemy porównać te informacje z Twoimi personalnymi danymi.

W celu redukowania ilości błędów w naszej bazie danych, uwierzytelniania naszych użytkowników i zapobiegania nadużyciom naszego systemu, od czasu do czasu możemy uzupełnić przesłane do nas informacje osobowe danymi z zewnętrznych źródeł. Może to na przykład polegać na uzupełnianiu danych osobowych informacjami adresowymi dostarczonymi przez pocztę USA, co pozwoli prawidłowo zakwalifikować informacje i zapobiec błędom w naszej bazie danych. Informacje zbierane bezpośrednio od użytkownika mogą być uzupełniane informacjami z zewnętrznych baz danych, takimi jak bazy danych demograficznych lub informacji o firmie. Ma to na celu zwiększenie prawdopodobieństwa, że wysyłane przez nas komunikaty marketingowe będą trafne i interesujące. Lista podmiotów podrzędnych przetwarzających dane osobowe, których usług używamy do przetwarzania informacji, jest dostępna tutaj.

Kiedy użytkownik pobiera nasze narzędzia i korzysta z naszych aplikacji mobilnych i usług, automatycznie gromadzimy informacje dotyczące rodzaju urządzenia i systemu operacyjnego użytkownika. Nie żądamy ani nie uzyskujemy dostępu do danych opartych na lokalizacji urządzenia mobilnego użytkownika ani nie śledzimy jego lokalizacji podczas pobierania lub korzystania z naszej aplikacji mobilnej lub usług.

Aktualizacja danych osobowych oraz preferencji prywatności

Na życzenie Shutterstock dostarczy Ci informacji na temat tego, czy przechowujemy lub przetwarzamy Twoje dane osobowe w imieniu osoby trzeciej. Aby otrzymać te informacje, skontaktuj się z nami pod adresem privacy@shutterstock.com.

Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawienia lub usunięcia, oraz zmiany preferencji dotyczących ich wykorzystania w dowolnym momencie. Możesz to zrobić, kontaktując się z nami pod adresem privacy@shutterstock.com.

Jak wykorzystywane są dane osobowe użytkownika

Shutterstock gromadzi dane w celu świadczenia usług, dotrzymywania zobowiązań prawnych oraz ulepszania produktów i usług. Nie sprzedajemy, nie wypożyczamy ani nie udostępniamy danych osobowych użytkownika osobom trzecim w inny sposób niż podany w niniejszych zasadach ochrony prywatności. Shutterstock może wykorzystać te informacje do:

 • Przetwarzania transakcji finansowych.
 • Przesyłania potwierdzeń subskrypcji / odnowienia.
 • Rejestrowania Twoich praw, jeśli dotyczy, do wsparcia technicznego lub innych korzyści, które mogą być udostępniane zarejestrowanym użytkownikom.
 • Odpowiadania na żądania obsługi klienta, pytania i wątpliwości.
 • Zarządzania Twoim kontem.
 • Przesyłania pożądanych informacji na temat produktów lub usług.
 • Informowania Cię o specjalnych ofertach i usługach Shutterstock oraz wybranych firm trzecich.
 • Zarządzania promocjami i loteriami, w których bierzesz udział, a także informowania Cię o ich rezultatach.
 • Badania, zapobiegania lub podejmowania działań dotyczących nielegalnych czynności i/lub naruszenia warunków świadczenia usługi.
 • Spełniania potrzeb rozwoju naszych badań i produktów/usług, a także rozwijania naszej witryny, usług i ofert; oraz
 • Dostosowania preferencji użytkownika, w tym przesyłania usług i ofert dobranych specjalnie dla Ciebie.

Przechowujemy informacje, które zbieramy za pośrednictwem plików cookie, plików dziennika, przeźroczystych obrazów i/lub zewnętrznych źródeł, aby przygotować podsumowanie preferencji. Wiążemy Twoje dane osobowe, i/lub historię użytkowania, z informacjami w podsumowaniu, aby oferować specjalnie dobrane promocje i oferty marketingowe, poprawiać zawartość strony i/lub określać Twoje preferencje.

W pewnych sytuacjach firma Shutterstock może być zobowiązana do ujawnienia danych osobowych w odpowiedzi na zgodne z prawem żądania organów publicznych, w tym w celu spełnienia wymogów bezpieczeństwa lub krajowych organów ścigania.

Zastrzegamy sobie prawo do ujawnienia Twoich informacji osobistych zgodnie z wymogami prawa (np. w celu dostosowania się do wezwania do stawienia się w sądzie, nakazu, decyzji sądu lub procesu prowadzonego w odniesieniu do Shutterstock), oraz gdy uważamy, że ujawnienie jest niezbędne do ochrony naszych praw, uniknięcia sporu sądowego, ochrony bezpieczeństwa użytkownika lub innych osób, dochodzenia oszustwa, i/lub odpowiedzi na żądanie rządu. Dane osobowe użytkownika możemy ujawnić również, jeśli stwierdzimy, że jest to niezbędne lub właściwe ze względu na bezpieczeństwo narodowe, egzekwowanie prawa lub inny ważny interes społeczny.

Wymiana informacji z dostawcami usług/agentami

Shutterstock korzysta z jednego lub kilku zewnętrznych przedsiębiorstw zajmujących się procesowaniem kart kredytowych, aby pobierać opłaty za nasze towary i usługi. Zgodnie z naszą najlepszą wiedzą, firmy te nie zachowują, nie udostępniają, nie przechowują ani nie wykorzystują danych osobowych w żadnym innym celu.

Informacje osobiste udostępniamy również określonym firmom, które wykonują usługi w naszym imieniu. W takim wypadku udostępniamy wyłącznie te informacje, które są im niezbędne do wykonania tych usług. Wymagamy, aby każda firma, której możemy udostępniać informacje osobiste, zabezpieczała dane tego typu zgodnie z tą zasadą i ograniczała ich użycie do świadczenia usług Shutterstock. Lista podwykonawców przetwarzających dane osobowe jest dostępna tutaj.

Nie sprzedajemy ani nie udostępniamy w żaden sposób informacji osobistych innym firmom w celach reklamowania ich własnych produktów lub usług.

Przechowywanie danych

Dane użytkownika będą przechowywane tak długo, jak długo aktywne będzie konto, dane użytkownika będą potrzebne do świadczenia usług lub dopóki jest to wymagane do wypełnienia naszych zobowiązań prawnych. Jeśli chcesz usunąć swoje konto lub zażądać od nas zaprzestania wykorzystywania Twoich informacji w celu zapewniania usług, skontaktuj się z nami pod adresem privacy@shutterstock.com. Na wszelkie zapytania odpowiemy w ciągu 30 dni. Zachowamy dane użytkownika i wykorzystamy je, jeśli będzie to konieczne, aby stosować się do obowiązku prawnego, rozwiązywać spory lub egzekwować nasze umowy.

Wybór/cofnięcie zgody

Użytkownik może „cofnąć zgodę” na otrzymywanie powiadomień e-mail, biuletynów lub powiadomień e-maili od partnerów Shutterstock, wysyłając wiadomość e-mail na adres privacy@shutterstock.com. Możliwość cofnięcia zgody na odbieranie komunikacji tego typu jest też dostępna w czasie procesu rejestracji. Shutterstock nadal będzie się z Tobą kontaktować w przypadku zmian w warunkach świadczenia usługi lub regulaminu osoby przesyłającej, w zależności od przypadku. Dodatkowo, będziemy nadal wysyłać komunikaty związane z usługami w tym, lecz nie wyłącznie, e-mail rejestracyjny, wiadomości informujące o korzyściach, e-maile automatycznie wyzwalane czynnościami podejmowanymi na stronie oraz powiadomienia związane z rachunkami. Zasadniczo nie ma możliwości cofnięcia zgody na otrzymywanie tych wiadomości, ponieważ nie mają one charakteru promocyjnego. Jeśli użytkownik nie chce ich otrzymywać, ma możliwość dezaktywacji swojego konta.

Użytkownicy używający aplikacji mobilnej Shutterstock mogą okazjonalnie otrzymywać powiadomienia push z informacjami o wydarzeniach lub promocjach prowadzonych przez nas. Jeśli nie chcesz już otrzymywać takich komunikatów, możesz je wyłączyć na poziomie urządzenia.

Ochrona danych osobowych

Informacje osobiste zapewniane w celu umożliwienia korzystania z witryny są zabezpieczone na kilka sposobów.

 • Dostęp do profilu (konta) wymaga podania hasła oraz wybranego przez klienta unikatowego identyfikatora. Hasło to jest zaszyfrowane. Powinno się stosować silne, alfanumeryczne hasło, którego nie należy nikomu zdradzać.
 • Dane osobowe są przechowywane na bezpiecznym serwerze, do którego dostęp ma wyłącznie wybrany personel Shutterstock i wykonawcy używający odpowiedniego hasła.
 • Dane te są szyfrowane przy każdym przesyłaniu do Shutterstock.
 • Wprowadzane poufne informacje (jak numer karty kredytowej) do formularzy rejestracyjnych lub zamówieniowych szyfrujemy za pomocą technologii SSL.

Dokładamy wszelkich starań, aby chronić przekazywane nam dane osobowe, zarówno podczas transmisji jak i po ich otrzymaniu. Trzeba jednak pamiętać, że żadna forma przesyłu danych przez Internet lub metodą przechowywania elektronicznego nie jest w 100% bezpieczna. Pamiętamy o poufności danych osobowych, które zbieramy, przetwarzamy i przechowujemy i używamy najnowszych dostępnych narzędzi w celu ich ochrony. Nie możemy jednak zagwarantować całkowitego bezpieczeństwa.

Wszelkie pytania związane z zabezpieczeniami naszej strony internetowej można kierować e-mailem adres privacy@shutterstock.com.

Pliki cookie i mechanizmy śledzenia

Podczas przeglądania witryny może dochodzić do automatycznego gromadzenia niektórych informacji, np. o dostawcy usług internetowych, rodzaju i wersji przeglądarki internetowej, systemie operacyjnym oraz rodzaju urządzenia, średnim czasie spędzanym na przeglądaniu naszej strony/naszych stron, oglądanych stronach, przeglądanych informacjach, adresie IP używanym do połączenia komputera z Internetem i innych danych statystycznych. Informacje te są czasami nazywane „analityką internetową” i/lub danymi o czynnościach użytkownika.

Zebrane dane mogą być automatycznie łączone z innymi zebranymi informacjami na Twój temat. Robimy to w celu poprawy jakości świadczonych usług, ulepszeniu marketingu i analiz oraz udostępnienia funkcjonalności serwisu.

Technologie, takie jak pliki cookie, sygnalizatory, znaczniki i skrypty, są używane przez Shutterstock i naszych partnerów, usługi analityczne oraz inne usługi w celu udostępnienia pełnej funkcjonalności serwisu. Technologie te służą do analizy trendów, administrowania witryną, śledzenia czynności użytkowników w witrynie oraz zbierania informacji demograficznych o naszej społeczności użytkowników rozumianej jako całość. Informacje zebrane przez te technologie mogą posłużyć do otrzymywania raportów od tych firm w formacie zarówno zindywidualizowanym, jak i zagregowanym.

 • Plik cookie to mały plik tekstowy, który strona internetowa może wysłać do Twojego komputera. W Shutterstock mogą być używane pliki cookie obowiązujące wyłącznie podczas jednej sesji i kasowane w momencie zamknięcia przeglądarki, i/lub trwałe pliki cookie, które pozostają na komputerze do momentu ich ręcznego usunięcia. Większość przeglądarek internetowych ostrzega o plikach cookie i/lub umożliwia ich odrzucenie. Jeśli nie chcesz używać w przeglądarce plików cookie, możesz włączyć ich odrzucanie przez przeglądarkę lub informowanie o próbach zapisania tych plików na komputerze przez stronę internetową. Odrzucenie plików cookie może utrudnić używanie witryny.
 • Pewnym podmiotom zewnętrznym oferujemy możliwość wyświetlania reklam na naszych stronach internetowych lub zarządzania naszymi reklamami wyświetlanymi na innych stronach. Partnerzy zewnętrzni mogą używać określonych technologii, takich jak pliki cookie, do zbierania informacji o Twojej aktywności na tej i innych witrynach oraz wyświetlania reklam na podstawie Twoich zainteresowań i aktywności. Jeśli nie chcesz, aby takie informacje były używane do wyświetlania zindywidualizowanych reklam, możesz cofnąć zgodę na ich otrzymywanie, klikając tutaj (lub tutaj w przypadku użytkowników z Unii Europejskiej). Uwaga: nie oznacza to rezygnacji z wyświetlania reklam. Nadal będą wyświetlane reklamy o charakterze ogólnym.

Korzystamy z narzędzi do analiz na urządzenia mobilne, dzięki którym uzyskujemy dane dotyczące tego, w jaki sposób użytkownik korzysta z naszych rozwiązań mobilnych na swoim urządzeniu. Narzędzia te mogą gromadzić takie dane, jak m.in. częstotliwość korzystania z aplikacji, działania podejmowane w aplikacji, zbiorcze wykorzystanie, dane dotyczące wydajności aplikacji oraz tego, skąd aplikacja została pobrana. Nie łączymy danych uzyskiwanych dzięki narzędziom analitycznym z danymi osobowymi umożliwiającymi ustalenie tożsamości podanymi przez użytkownika w aplikacji mobilnej.

Przesyłanie danych poza EOG

W przypadku korzystania z usług niektórych dostawców usług lub udostępniania informacji w ramach grupy Shutterstock Group, możemy realizować konkretne umowy zatwierdzone przez Komisję Europejską, które zapewniają danym osobowym taką samą ochronę, jaką mają w Europie. Jeśli korzystamy z usługodawców z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, możemy przekazać im dane, jeśli są one częścią programu UE-USA Privacy Shield, który wymaga zapewnienia podobnego poziomu ochrony w stosunku do danych osobowych udostępnianych między Europą i USA.

Zmiany w zasadach ochrony prywatności

Shutterstock zastrzega sobie prawo do okresowego wprowadzania zmian w zasadach ochrony prywatności według własnego uznania. W razie takiej sytuacji zostanie wysłany e-mail lub na stronie głównej witryny zostanie opublikowane powiadomienie, gdy zostaną wprowadzone istotne zmiany, ale przed ich wejściem w życie. Jeśli w rezultacie zmian użytkownik chce wprowadzić zmiany w sposobie używania danych osobowych przez Shutterstock, można tego dokonać postępując zgodnie z procedurą opisaną w sekcji zatytułowanej Aktualizowanie swoich danych osobowych i preferencji prywatności.

Po umieszczeniu powiadomienia tego typu uznamy, że użytkownik został poinformowany i podlega wszelkich istotnym zmianom w zasadach ochrony prywatności, z jednym wyjątkiem: Jeśli w momencie podawania informacji osobistych na stronie Shutterstock użytkownik ma możliwość (zgodnie z aktualnym procesem) ograniczenia sposobów, w jaki informacje te będą wykorzystywane do wzajemnej komunikacji, przez Shutterstock lub firmy trzecie, Shutterstock nie zmieni tych ustawień bez wyraźnej zgody ze strony użytkownika. Jednak jeśli firma Shutterstock zostanie przejęta lub połączona z inną spółką, będzie ona mogła przekazać te informacje o klientach, które są powiązane z tą częścią biznesu, która została sprzedana lub połączona z inną spółką, bez zgody użytkownika, przy czym Shutterstock zapewni na swojej stronie powiadomienie o takiej sprzedaży aktywów, przejęciu lub połączeniu.

Linki do stron internetowych podmiotów zewnętrznych

Nasza witryna zawiera linki do innych stron internetowych, których zasady ochrony prywatności mogą być odmienne od stosowanych przez Shutterstock. Przesłanie informacji osobistych na tych stronach oznacza zgodę na zastosowanie do nich zasad ochrony prywatności obowiązujących w tych serwisach. Zachęcamy do uważnego zapoznania się z zasadami ochrony prywatności każdej odwiedzanej strony internetowej.

Widgety z mediów społecznościowych

Nasza strona internetowa oferuje niektóre funkcje z serwisów społecznościowych, takie jak przycisk „Lubię to”, oraz widgety, takie jak przycisk Udostępnij lub interaktywne miniprogramy. Te funkcje i aplikacje mogą zbierać adresy IP bądź informacje o stronach odwiedzanych w naszej witrynie oraz umieszczać na Twoim komputerze pliki cookie. Funkcje i widgety społecznościowe są obsługiwane przez podmioty zewnętrzne lub działają bezpośrednio w naszej witrynie. Interakcja z tymi funkcjami podlega zasadom ochrony prywatności ustanowionym przez firmę, która je oferuje.

Jednokrotne logowanie

Do naszego serwisu można zalogować się za pomocą usług jednokrotnego logowania, takich jak Facebook Connect lub Open ID. Usługi te służą do uwierzytelniania tożsamości użytkownika, ale mogą też służyć do udostępniania określonych informacji osobistych, takich jak imię i nazwisko lub adres e-mail, w celu wstępnego wypełnienia formularza rejestracji. Usługi, takie jak Facebook Connect, umożliwiają umieszczanie informacji o prowadzonych na tej stronie internetowej działaniach użytkownika na stronie profilu udostępnianej dla innych osób.

E-maile programu skierowań

Jeśli użytkownik zdecyduje się skorzystać z opcji polecenia naszej witryny znajomemu, poprosimy o jego imię i nazwisko oraz adres e-mail. Następnie prześlemy automatyczną, jednorazową wiadomość e-mail z zaproszeniem do założenia konta w witrynie. Shutterstock przechowuje te informacje wyłącznie w celu przesłania tej jednej wiadomości e-mail i śledzenia sukcesu naszego programu skierowań.

Osoba znajoma może napisać do nas na adres privacy@shutterstock.com, aby poprosić o usunięcie swoich danych z naszej bazy danych.

Dzieci

Nie gromadzimy ani nie pozyskujemy danych osobowych od osób poniżej 18 roku życia. Jeśli nie masz ukończonych 18 lat, nie podawaj na stronie żadnych danych i nie korzystaj z naszych usług. Jeśli uważasz, że Twoje dziecko w wieku poniżej 18 lat podało nam informacje osobiste, napisz na adres support@premiumbeat.com z wniosek o usunięcie danych i zamknięcie konta.

Skargi dot. prywatności

Osoby znajdujące się w niektórych krajach, w tym w Europejskim Obszarze Gospodarczym, mają określone ustawowe prawa w odniesieniu do swoich danych osobowych. Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych przez prawo użytkownik może zażądać dostępu do informacji oraz aktualizacji, usunięcia lub poprawienia danych osobowych.

W zakresie, w jakim przetwarzanie danych osobowych przez firmę Shutterstock podlega przepisom rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO, ang. GDPR — General Data Protection Regulation) Unii Europejskiej w zakresie ochrony danych, Shutterstock opiera się na swoich uzasadnionych interesach opisanych powyżej w celu przetwarzania danych. Jeżeli masz pytania, wyślij e-mail na adres privacy@shutterstock.com.

Shutterstock traktuje kwestie prywatności bardzo poważnie. Jeśli uważasz, że Shutterstock stosuje niniejszych zasad ochrony prywatności, prosimy o kontakt z naszym inspektorem ochrony danych dostępnym pod adresem Shutterstock, Inc., Empire State Building, 350 Fifth Avenue, 21st Floor, New York, NY 10118, USA. Prosimy zawrzeć w liście jak najwięcej informacji na temat zgłaszanych naruszeń zasad ochrony prywatności Shutterstock. Zgłoszenie użytkownika zostanie rozpatrzone niezwłocznie.

Jeżeli masz jakieś pytania dotyczące zasad ochrony prywatności, praktyk stosowanych na tej stronie internetowej lub korzystania ze strony, skontaktuj się ze inspektorem ochrony danych pod adresem privacy@shutterstock.com.

Shutterstock

Do wiadomości: Inspektor ochrony danych
privacy@shutterstock.com

Shutterstock Canada, ULC
4398, Boul. Saint-Laurent, Suite 103
Montreal, Quebec H2W 1Z5
Kanada

Ostatnia aktualizacja: 14 maja 2018.

Nadal potrzebujesz pomocy?
Wyślij do nas wiadomość!

Chcemy zapewnić najlepsze wrażenia dzięki wysokiej jakości muzyce, prostym licencjom i obsłudze klienta na najwyższym poziomie chcemy zapewnić najwyższy możliwy poziom obsługi klienta. Jeśli możemy Ci pomóc, skontaktuj się z nami.