LicensVanliga frågor

Vår sekretesspolicy

Det här sekretessmeddelandet beskriver hur Shutterstock Canada ULC d/b/a Premiumbeat och Shutterstock-koncernen hanterar personuppgifter och respekterar din integritet. Den här policyn kan ändras från tid till annan. Vi uppmuntrar besökare och användare av vår webbplats att regelbundet läsa vår sekretesspolicy.

All Personlig information (definieras som all information som identifierar eller kan användas för att identifiera, kontakta eller lokalisera personen som sådan information avser) som vi samlar in och behåller omfattas av denna sekretesspolicy, som då och då ändras. Information om hur du uppdaterar dina uppgifter och preferenser finns i avsnittet Uppdatera din personliga information och sekretessinställningar.

När vi hänvisar till Shutterstock menar vi den Shutterstock-enhet som agerar som ansvarig eller biträde för din information, enligt den detaljerade beskrivningen i avsnittet Enheter som samlar in personlig information nedan.

Företag som samlar in personlig information

Shutterstock består av olika juridiska enheter. Detta sekretessmeddelande utfärdas för Shutterstock-koncernens räkning så när vi nämner ”Shutterstock”, ”vi”, ”oss” eller ”vår/våra” i detta meddelande hänvisar vi till det företag inom Shutterstock-koncernen som ansvarar för att behandla dina uppgifter. Det tillämpliga tjänsteavtal eller licensavtal som du ingår med Shutterstock kommer att reglera vilket Shutterstock-företag som ansvarar för dina uppgifter. Personuppgifter på den här webbplatsen samlas in av Shutterstock Canada, ULC ULC, 4398, Boul. Saint-Laurent, Suite 103, Montreal, Quebec H2W 1Z5, Kanada

Vi har utsett en dataskyddsansvarig (DPO) för Shutterstock-koncernen. Denna person ansvarar för att se över frågor som rör detta sekretessmeddelande. Om du har frågor, funderingar eller förfrågningar om detta meddelande, hur vi hanterar dina personuppgifter eller annat som gäller dina personuppgifter ber vi dig att kontakta vår DPO:

Shutterstock
Attn: Data Protection Officer
privacy@shutterstock.com
https://www.shutterstock.com/contactus

Ansvarig (plats för bolag eller organisation) Egenskaper
Shutterstock, Inc. (USA) www.shutterstock.com
www.offset.com
www.bigstockphoto.com
Rex Features Ltd. (STORBRITANNIEN) www.rexfeatures.com
Shutterstock Canada, ULC ULC (Canada) www.premiumbeat.com
www.rocketstock.com
Shutterstock Custom Platform ULC (Canada) custom.shutterstock.com

Insamling av personlig information

Som besökare av webbplatsen kan du delta i många aktiviteter utan att ange någon personlig information.

När du registrerar dig för att använda en Shutterstock-webbplats och beställa produkter eller tjänster som en Shutterstock-prenumerant kan vi, i syfte att tillhandahålla tjänsterna till dig, samla in följande personuppgifter från dig:

 • Kontaktinformation som ditt namn, telefon- och faxnummer, adress och e-postadress; och
 • Faktureringsinformation såsom numret, utgångsdatumet, korttypen och faktureringsadressen för ditt kreditkort.
 • Demografisk information som befattning, arbetsbeskrivning, företagsnamn och typ av företag.
 • Profildata, inklusive användarnamn och lösenord, detaljer om dina köp och innehållet du licensierar från oss.

Om du skickar innehåll till Shutterstock för licensiering kan du bli ombedd att lämna följande information:

 • Kontaktinformation som ditt namn, telefonnummer, primära adress och e-postadress.
 • Shutterstock kan att kontrollera den här informationen genom att be dig att antingen: a) ladda upp en inskannad bild av ett giltigt ID (som lagras skyddat på våra servrar); eller b) tillhandahålla ett kreditkortsnummer. Ditt kreditkortsnummer kommer endast att användas för att verifiera ditt namn och din adress. Kreditkortsnumret lagras inte.
 • Betalnings- och medarbetarinformation, bland annat utbetalningsmetod, e-postadress för utbetalning, önskat visningsnamn, innehållsfokus och information om processen för din färdighetsnivå.

Beroende på aktiviteten är delar av den information som vi ber dig att ange obligatoriska och andra frivilliga. Om du inte anger den obligatoriska informationen för en särskild aktivitet, kommer du inte att kunna delta i den aktiviteten.

För de flesta webbplatser, och så även för Shutterstock, gäller att när du använder webbplatsen kan Shutterstock eller tredje part som anlitas av Shutterstock också samla in viss teknisk information och routinginformation om datorn för att underlätta din användning av webbplatsen och dess tjänster. Till exempel kan vi logga miljövariabler som typ av webbläsare, operativsystem, processorhastighet och IP-adressen (Internet Protocol) till din dator. Vi använder dessa miljövariabler för att underlätta och spåra din användning av webbplatsen och dess tjänster. Shutterstock använder också sådana miljövariabler för att mäta trafikmönster på webbplatsen. För att bättre förstå behoven hos våra besökare på webbplatsen kan vi ibland matcha informationen med din personliga information.

För att minska antalet fel i vår databas, autentisera användarna och förhindra missbruk av systemet, kan vi ibland komplettera personuppgifter du lämnar till oss med information från tredjepartskällor. Till exempel kan vi komplettera dina kontaktuppgifter med adressinformation från U.S. Postal Service för att förbättra din information och förebygga fel uppgifter i vår databas. Vi kan att komplettera den information vi samlar in direkt från dig med information som lagras i databaser som tillhör tredje part, såsom demografisk information eller företagsinformation i syfte att göra det mer troligt att eventuella marknadsföringsmeddelanden vi skickar är relevanta och intressanta för dig. En lista med eventuella tredjepartsbiträden som vi använder för att behandla information finns här.

När du laddar ned och använder våra mobila appar eller tjänster samlar vi automatiskt in information om vilken typ av enhet du använder, samt operativsystem och version. Vi begär aldrig åtkomst till eller spårar någon platsbaserad information från din mobilenhet när du laddar ned eller använder våra mobila appar eller tjänster.

Uppdatera din personliga information och dina sekretessinställningar

På begäran kan Shutterstock ge dig information om huruvida vi håller eller bearbetar någon av dina personuppgifter på uppdrag av en tredje part. Begär den här informationen genom att kontakta oss på privacy@shutterstock.com.

Du har rätt att få åtkomst till och korrigera eller ta bort din personliga information och sekretessinställningar när som helst. Det kan du göra genom att kontakta privacy@shutterstock.com.

Hur din personliga information används

Shutterstock samlar in din information för att tillhandahålla tjänster till dig, efterleva rättsliga skyldigheter och förbättra våra produkter och tjänster. Vi varken säljer, hyr ut eller delar dina personuppgifter till eller med tredje part på något annat sätt än vad som beskrivs i denna sekretesspolicy. Shutterstock kan komma att använda den här informationen i följande syften:

 • Behandla dina finansiella transaktioner.
 • Skicka din beställnings-/förnyelsebekräftelser.
 • Registrera din behörighet, om någon, för teknisk support eller andra förmåner som kan göras tillgängliga för registrerade användare.
 • Svara på kundserviceförfrågningar, frågor och funderingar.
 • Administrera ditt konto.
 • Skicka efterfrågad produkt- eller tjänstinformation till dig.
 • Meddela dig om speciella erbjudanden och tjänster från Shutterstock och utvalda tredje parter.
 • Administrera kampanjer och tävlingar du deltar i och informera dig om resultaten.
 • Undersöka, förhindra eller vidta åtgärder beträffande olaglig verksamhet och/eller brott mot våra användarvillkor.
 • Tillgodose våra forsknings- och utvecklingsbehov för produkter/tjänster och för att förbättra vår webbplats, våra tjänster och våra erbjudanden; och
 • Anpassa din upplevelse, inklusive inriktning av våra tjänster och erbjudanden till dig.

Vi lagrar information som vi samlar in genom cookies, loggfiler, transparenta bilder och/eller tredjepartskällor för att skapa en samlad bild av dina inställningar. Vi knyter dina personuppgifter och/eller användningshistoriken för ditt medlemskap till information i sammanfattningen, för att tillhandahålla skräddarsydda kampanjer och marknadsföringserbjudanden, för att förbättra innehållet på webbplatsen för dig och/eller för att avgöra dina inställningar.

I vissa situationer kan Shutterstock vara skyldigt att offentliggöra personuppgifter som svar på lagliga förfrågningar från myndigheter, bland annat för att uppfylla nationella säkerhetskrav eller brottsbekämpande.

Om det krävs enligt lag (t.ex. för att efterfölja en stämning, fullmakt, domstolsbeslut eller juridiska processer som delgivits Shutterstock) och när vi anser att utlämnandet är nödvändigt för att skydda våra rättigheter, undvika rättstvister, skydda din eller andras säkerhet, utreda bedrägerier och/eller svara på en begäran från myndighet. Vi kan också lämna ut information om dig om vi bedömer att ett sådant avslöjande bör göras med hänsyn till den nationella säkerheten, brottsbekämpning eller andra frågor av allmänintresse.

Informationsutbyte med tjänsteleverantörer/agenter

Shutterstock använder ett eller flera externa kreditkortsföretag för att fakturera dig för våra varor och tjänster. Så vitt vi vet varken behåller, delar, lagrar eller använder dessa företag personuppgifter för något annat ändamål.

Vi delar också personlig information med vissa företag som utför tjänster åt oss. Vi delar bara personlig information som är nödvändig för att de ska kunna utföra dessa tjänster. Vi kräver att alla företag som vi delar personlig information med skyddar dessa uppgifter på ett sätt som är förenligt med denna policy och att användningen av sådana personuppgifter för utförandet av tjänster för Shutterstock begränsas. Du hittar en lista över dessa tredjepartsbiträden här.

Vi varken säljer eller tillhandahåller personlig information på annat sätt till andra företag för marknadsföringen av deras egna produkter eller tjänster.

Datalagring

Vi behåller din information så länge som ditt konto är aktivt, informationen behövs för att tillhandahålla tjänsterna eller enligt vad som krävs för att efterleva våra rättsliga skyldigheter. Om du vill ta bort ditt konto eller begära att vi inte längre använder informationen för att ge dig tjänster kan du kontakta oss på privacy@shutterstock.com. Vi kommer att svara på din förfrågan inom 30 dagar. Vi kommer att behålla och använda information som är nödvändig för att uppfylla våra rättsliga skyldigheter, lösa tvister och upprätthålla våra avtal.

Val/välj bort

Du kan välja bort att ta emot Shutterstocks e-postuppdateringar, nyhetsbrev och/eller partners e-postmeddelanden genom att kontakta privacy@shutterstock.com. Valet att välja bort sådana meddelanden kan också göras under registreringsprocessen. Shutterstock kommer fortfarande att kontakta dig när det sker förändringar i användarvillkoren eller medarbetares användarvillkor, i förekommande fall. Dessutom kommer vi fortfarande skicka servicerelaterade meddelanden inklusive, men inte begränsat till, ett e-postmeddelande vid registrering, e-postmeddelanden om förmåner, e-postmeddelanden som automatiskt triggas av åtgärder som du vidtog på webbplatsen och fakturarelaterade meddelanden. I allmänhet kan du inte välja bort meddelanden som inte handlar om marknadsföring. Om du inte vill ta emot dem har du möjlighet att inaktivera ditt konto.

Om du använder en av Shutterstocks mobila appar kan vi komma att då och då skicka push-meddelanden för att informera dig om event eller kampanjer som vi anordnar. Om du inte längre vill få dessa typer av meddelanden kan du stänga av dem på enheten.

Skydd av din personliga information

Personuppgifterna som du lämnar i samband med användning av webbplatsen skyddas på flera sätt.

 • Du kommer åt din kontoprofil med ett lösenord och unikt kund-ID som du själv väljer. Lösenordet är krypterat. Du bör använda ett starkt, alfanumeriskt lösenord och inte dela det med någon.
 • Din personliga information finns på säkra servrar som endast delar av Shutterstocks personal och entreprenörer har tillgång till genom lösenord.
 • Dina personuppgifter krypteras när den skickas till Shutterstock.
 • När du anger känslig information (som kreditkortsnummer) på våra registrerings- eller orderformulär, krypterar vi informationen med hjälp av transport layer security-teknik.

Vi strävar efter att skydda personlig information som lämnas till oss, både under överföringen och när vi får den. Ingen metod för elektronisk lagring eller överföring på internet är dock 100 % säker. Även om vi tar hänsyn till känsligheten i de personuppgifter vi samlar in, behandlar och lagrar samt aktuell status för tekniken vi använder för att skydda dina personuppgifter kan vi inte garantera absolut säkerhet.

Om du har frågor om säkerheten på våra webbplatser kan du skicka e-post till oss på privacy@shutterstock.com.

Cookie och spårningstekniker

Webbplatsen kan automatiskt samla in information när du surfar som t.ex. Internetleverantör, typ av webbläsare och version, operativsystem och enhetstyp, genomsnittlig tid som tillbringas på vår webbplats, besökta sidor, information som nås, IP-adressen som används för att ansluta datorn till internet och annan relevant statistik. Sådan information kallas ibland för webbanalys och/eller klickdata.

Vi kan kombinera denna automatiskt insamlade logginformation med annan information som vi samlar in om dig. Vi gör detta för att förbättra de tjänster vi erbjuder dig, för att förbättra marknadsföring, analys och tillföra webbplatsen funktionalitet.

Tekniker som: cookies, fyrar, taggar och skript används av Shutterstock och våra partners, analystjänster och tjänster för att tillföra webbplatsen egenskaper och funktionalitet. Dessa tekniker används för att analysera trender, administrera webbplatsen, spåra användarnas rörelser på webbplatsen och för att samla demografisk information om vår användarbas som helhet. Vi kan få rapporter baserade på användningen av dessa tekniker från dessa företag på både individuell och sammanställd nivå.

 • En cookie är en liten, unik textfil som en webbplats kan skicka till din dator när du besöker en webbplats. Vi kan använda sessionscookies, som avslutas när en användare stänger ned sin webbläsare, och/eller permanenta cookies, som finns kvar på användarens dator tills de raderas manuellt. De flesta webbläsare kan antingen göra dig uppmärksam på användningen av cookies eller helt vägra att acceptera cookies. Om du inte vill att vi distribuerar cookies till din webbläsare kan du ställa in din webbläsare att inte acceptera cookies eller informera dig när en webbplats försöker sätta en cookie på din dator. Att avvisa cookies kan påverka dina möjligheter att använda webbplatsen.
 • Vi samarbetar med en tredje part både för att visa reklam på vår webbplats och för att hantera vår annonsering på andra webbplatser. Vår tredjepartspartner kan använda teknik som cookies för att samla in information om dina aktiviteter på denna webbplats och andra webbplatser för att ge dig reklam som bygger på dina surfningsaktiviteter och intressen. Om du inte vill att denna information ska användas i syfte att visa dig intressebaserade annonser kan du välja bort det genom att klicka här (eller om de finns inom Europeiska unionen klickar du här). Observera att detta inte betyder att du väljer bort visning av annonser. Du kommer fortsätta att få allmänna annonser.

Vi använder mobilanalysprogramvara för att bättre förstå funktionaliteten i vår mobila programvara på din telefon. Den här programvaran kan registrera information, som hur ofta du använder programmet, händelser som uppstår inom appen, aggregerad användning, prestationsdata och var appen hämtades från. Vi länkar inte den information vi lagrar inom analysprogrammet till någon personligt identifierbar information som du anger i mobilappen.

Överföringar utanför EES

I de fall då vi använder vissa tjänsteleverantörer eller delar information inom Shutterstock-koncernen kan vi använda specifika avtal som godkänts av Europeiska kommissionen och som ger personuppgifter samma skydd som inom Europa. I de fall då vi använder leverantörer som är baserade i USA kan vi överföra data till dem om de är en del av Privacy Shield-ramverket mellan EU och USA. Det kräver att de har liknande skydd för personuppgifter som delas mellan Europa och USA.

Ändringar i sekretesspolicyn

Shutterstock förbehåller sig rätten att då och då ändra sekretesspolicyn efter eget gottfinnande och kommer att meddela det via e-post eller på webbplatsens startsida när vi gör väsentliga förändringar i denna sekretesspolicy innan ändringen träder i kraft. Om du till följd av sådana förändringar vill ändra det sätt som Shutterstock är tillåtet att använda dina personuppgifter, kan du göra det genom att följa den metod som beskrivs i avsnittet Uppdatera din personliga information och sekretessinställningar.

Du kommer att anses ha fått kännedom om, och kommer att påverkas av, eventuella väsentliga förändringar i sekretesspolicyn efter att ett sådant meddelande har lagts upp med följande undantag: Om du vid tidpunkten då du lämnar personuppgifter till Shutterstock ges möjlighet (som du nu görs) att begränsa hur sådan information kommer att användas för att kommunicera med dig, antingen genom Shutterstock eller av tredje part, kommer Shutterstock inte ändra dina önskemål angående detta utan ditt uttryckliga medgivande. Men om Shutterstock förvärvas av eller slås samman med ett annat företag, kan Shutterstock tillhandahålla sådant företag kundinformation som är relaterad till den del av vår verksamhet som såldes till eller slås samman med det andra företaget utan ditt medgivande. Shutterstock kommer dock att meddela om sådana försäljningar av tillgångar, förvärv eller fusioner på denna webbplats.

Länkar till tredje parts webbplatser

Vår webbplats innehåller länkar till andra webbplatser vars sekretesspraxis kan skilja sig från Shutterstocks. Om du skickar personlig information till någon av dessa platser styrs din information av deras sekretesspolicy. Vi uppmuntrar dig att noggrant läsa sekretesspolicyn för varje webbplats du besöker.

Sociala media-widgetar

Vår webbplats innehåller sociala media-funktioner, såsom Facebooks gilla-knapp och widgetar, till exempel Dela den här-knappen eller interaktiva mini-program som körs på vår webbplats. Dessa funktioner kan samla in din IP-adress, vilken sida du besöker på vår webbplats och kan sätta en cookie för att funktionen ska fungera korrekt. Sociala media-funktioner och widgetar finns antingen hos en tredje part eller direkt på vår webbplats. Dina interaktioner med dessa funktioner styrs av sekretesspolicyn för det företag som tillhandahåller dem.

Enkel inloggning

Du kan logga in på vår webbplats med hjälp av inloggningstjänster som Facebook Connect eller en Open ID-leverantör. Dessa tjänster kommer att verifiera din identitet och ger dig möjlighet att dela viss personlig information med oss, t.ex. ditt namn och e-postadress för att i förväg fylla i vårt registreringsformulär. Tjänster som Facebook Connect ger dig möjlighet att publicera information om dina aktiviteter på denna webbplats till din profilsida för att dela med andra inom ditt nätverk.

E-postmeddelanden för hänvisningsprogram

Om du väljer att använda vår hänvisningstjänst för att tipsa en vän om vår webbplats kommer vi att be dig om din väns namn och e-postadress. Vi kommer automatiskt att skicka ett engångs-e-postmeddelande till din vän för att bjuda in honom eller henne till webbplatsen. Shutterstock lagrar enbart denna information för att skicka detta e-postmeddelande samt för att spåra hur bra vårt hänvisningsprogram fungerar.

Din vän kan kontakta privacy@shutterstock.com och begära att vi tar bort denna information från vår databas.

Barn

Vi har inte för avsikt att värva eller samla personlig information från personer under 18 års ålder. Om du är under 18 ska du inte ange några uppgifter på denna webbplats eller använda våra tjänster. Om du tror att något av dina barn under 18 år har angett personlig information kontaktar du support@premiumbeat.com för att ta bort informationen och avsluta barnets konto.

Klagomål angående sekretess

Individer som bor i vissa länder, inklusive Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, har vissa lagstadgade rättigheter i fråga om sina personuppgifter. Med eventuella undantag som föreskrivs enligt lag kan du ha rätt att begära åtkomst till information samt begära att uppdatera, radera eller korrigera den här informationen.

I den utsträckning som Shutterstocks behandling av dina personuppgifter regleras av EU:s allmänna dataskyddsförordning förlitar sig Shutterstock på dess legitima intressen som beskrivs ovan för att behandla dina uppgifter. Om du har frågor eller funderingar kan du kontakta oss genom att skicka e-post till privacy@shutterstock.com.

Shutterstock tar sina användares integritetsfrågor på allvar. Om du tror att Shutterstock inte har uppfyllt denna sekretesspolicy när det gäller din personliga information, kan du kontakta DPO på Shutterstock, Empire State Building, 350 Fifth Avenue, 21st Floor, New York, NY 10118, USA. I ditt brev beskriver du så detaljerat som möjligt på vilket sätt du anser att Shutterstocks sekretesspolicy inte har följts. Vi kommer att utreda ditt klagomål omgående.

Om du har några frågor om denna sekretesspolicy, bruket av denna webbplats eller dina förbindelser med denna webbplats, kan du kontakta vår DPO på privacy@shutterstock.com.

Shutterstock

Attn: Data Protection Officer
privacy@shutterstock.com

Shutterstock Canada, ULC ULC
4398, Boul. Saint-Laurent, Suite 103
Montreal, Quebec H2W 1Z5
Kanada

Senast uppdaterad den 14 maj 2018.

Behöver du fortfarande hjälp?
Skicka ett meddelande till oss!

Vårt mål är att ge dig bästa möjliga kundupplevelse med vår enkla licensiering och support i världsklass. Kontakta oss gärna om det är något vi kan hjälpa till med.