การส่ง
ศิลปินใหม่

ที่ PremiumBeat เราใส่ใจและสนับสนุนศิลปินของเราในงานสร้างสรรค์ที่พวกเขาทำ
ก่อนที่คุณจะส่ง โปรดตรวจสอบดังต่อไปนี้:
เพลงของคุณเป็นต้นฉบับ 100% หรือไม่ คุณต้องเป็นเจ้าของและควบคุมได้ 100% ในลิขสิทธิ์ทั้งในด้านการประพันธ์เพลงและไฟล์บันทึกเสียงต้นฉบับ ไม่อนุญาตให้ใช้เสียงเลียนแบบและเสียงตัวอย่าง
เพลงของคุณมีให้ใช้เป็นเอกสิทธิ์หรือไม่ เราไม่ยอมรับเพลงใด ๆ ที่ไม่เป็นเอกสิทธิ์ คุณสามารถส่งแทร็กที่ได้ส่งไปที่อื่นแล้วเป็นตัวอย่างงาน แต่เราต้องการเอกสิทธิ์ในทุกแทร็กที่เพิ่มไว้ในห้องสมุด
เพลงของคุณให้สิทธิ์ฟรีแก่บุคคลอื่นใช่หรือไม่ เราทำหน้าที่เป็นผู้เผยแพร่เพลงที่เป็นเอกสิทธิ์สำหรับการประพันธ์เพลงในห้องสมุด การส่งเสริมการขาย และเป็นตัวแทนให้แก่ลูกค้าทั่วโลก

ส่งเพลงของคุณ

อัปโหลดไฟล์
(ไฟล์ .mp3 เท่านั้น, ขนาดไฟล์สูงสุด 15MB)
ฉันยอมรับเงื่อนไขใน นโยบายความเป็นส่วนตัว
โปรดทราบว่าอาจต้องใช้เวลาถึง 4 สัปดาห์ เราถึงจะมีโอกาสได้ตรวจสอบเพลงของคุณ
หากเพลงของคุณมีความเป็นไปได้ที่จะตรงกับความต้องการของเรา สมาชิกทีมเนื้อหาเพลงของเราจะติดต่อไปหาคุณพร้อมรายละเอียดวิธีที่เราจะทำงานร่วมกัน หากบังเอิญว่าเพลงของคุณไม่ตรงกับความต้องการของห้องสมุด เนื่องจากข้อจำกัดเรื่องระดับเสียงและเวลา เราไม่สามารถชี้แจงเหตุผลเพิ่มเติมที่เราไม่สามารถยอมรับเพลงของคุณ