นโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา

ถ้อยแถลงความเป็นส่วนตัวนี้อธิบายถึงวิธีที่ Shutterstock Canada, ULC d/b/a Premiumbeat และกลุ่ม Shutterstock ของบริษัทบริหารจัดการกับข้อมูลส่วนตัวและให้ความเคารพในความเป็นส่วนตัวของคุณ โดยนโยบายนี้อาจได้รับการแก้ไขในบางครั้ง เราขอแนะนำให้ผู้เยี่ยมชมและผู้ใช้เว็บไซต์ของเราคอยตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราเป็นประจำ

“ข้อมูลส่วนตัว” ทั้งหมด (ซึ่งจำกัดความว่าเป็นข้อมูลใด ๆ ที่ระบุ หรือสามารถใช้เพื่อระบุ ติดต่อ หรือค้นหาบุคคลซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูล) ที่เรารวบรวมและรักษาไว้จะอยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ โดยอาจมีการแก้ไขเป็นครั้งคราว หากต้องการอัปเดตข้อมูลและการกำหนดค่าข้อมูลของคุณ โปรดดูส่วนที่มีชื่อว่า "การอัปเดตข้อมูลส่วนตัวและการกำหนดค่าความเป็นส่วนตัวของคุณ"

เมื่อเราอ้างอิงถึง “Shutterstock” เราหมายถึงบริษัท Shutterstock ที่ทำหน้าที่เป็นผู้ควบคุมหรือผู้ให้บริการข้อมูลของคุณ ตามที่ได้อธิบายไว้โดยละเอียดในส่วน "บริษัทที่รวบรวมข้อมูลส่วนตัว" ด้านล่าง

การรวบรวมข้อมูลส่วนตัวขององค์กร

Shutterstock ดำเนินการภายใต้บริษัทด้านกฎหมายที่แตกต่างกันไป การประกาศแจ้งความเป็นส่วนตัวนี้กระทำขึ้นในนามของกลุ่มบริษัทของ Shutterstock ดังนั้นเมื่อเรากล่าวถึง “Shutterstock”, "เรา", "โดยตัวเรา" หรือ "ของเรา" ในประกาศแจ้งความเป็นส่วนตัวนี้ เรากำลังอ้างอิงถึงบริษัทที่เกี่ยวข้องในกลุ่ม Shutterstock ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินการกับข้อมูลของคุณ ข้อกำหนดการใช้บริการ หรือข้อตกลงด้านสิทธิ์ใช้งานใด ๆ ที่มีที่คุณเข้าใช้งานใน Shutterstock จะเป็นตัวกำกับว่าบริษัท Shutterstock ใดที่จะเป็นผู้ควบคุมดูแลข้อมูลของคุณ Shutterstock Canada, ULC, 4398, Boul เป็นผู้เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนตัวบนเว็บไซต์นี้ Saint-Laurent, Suite 103, Montreal, Quebec H2W 1Z5, Canada

เราได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ปกป้องข้อมูล (DPO) สำหรับกลุ่ม Shutterstock เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบในการตอบคำถามที่เกี่ยวข้องกับการประกาศแจ้งนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ หากคุณมีคำถาม ข้อกังวล หรือต้องการร้องขอใด ๆ เกี่ยวกับการประกาศแจ้งนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ วิธีที่เราจัดการกับข้อมูลส่วนตัว หรือปัญหาใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนตัวของคุณ โปรดติดต่อไปที่ DPO ของเรา:

Shutterstock
ส่งถึง: เจ้าหน้าที่ปกป้องข้อมูล
privacy@shutterstock.com
https://www.shutterstock.com/contactus

ผู้ควบคุม (ตำแหน่งที่ตั้งของบริษัทหรือองค์กร) ทรัพย์สิน
Shutterstock, Inc. (สหรัฐอเมริกา) www.shutterstock.com
www.offset.com
www.bigstockphoto.com
Rex Features Ltd. (สหราชอาณาจักร) www.rexfeatures.com
Shutterstock Canada, ULC (แคนาดา) www.premiumbeat.com
www.rocketstock.com
Shutterstock Custom Platform ULC (แคนาดา) custom.shutterstock.com

การรวบรวมข้อมูลส่วนตัว

ในฐานะผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ คุณสามารถเข้าร่วมกิจกรรมหลากหลายโดยไม่ต้องให้ข้อมูลส่วนตัวใด ๆ

อย่างไรก็ตาม เพื่อมอบการบริการให้กับคุณ เมื่อคุณลงทะเบียนเพื่อใช้งานเว็บไซต์ Shutterstock และสั่งซื้อผลิตภัณฑ์หรือการบริการในฐานะที่เป็นผู้สมัครสมาชิก Shutterstock เราอาจต้องรวบรวมข้อมูลส่วนตัวจากคุณดังต่อไปนี้:

 • ข้อมูลติดต่อ เช่น ชื่อ หมายเลขโทรศัพท ที่อยู่ปัจจุบัน และที่อยู่อีเมล และ
 • ข้อมูลการวางบิล เช่น หมายเลข วันหมดอายุ ประเภทบัตร และที่อยู่จัดส่งบิลของบัตรเครดิตของคุณ
 • ข้อมูลประชากร เช่น ตำแหน่งงาน รายละเอียดของงาน ชื่อบริษัท และประเภทของบริษัท รวมถึง
 • ข้อมูลโปรไฟล์ อาทิ ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณ รายละเอียดเกี่ยวกับการสั่งซื้อและเนื้อหาที่คุณได้รับสิทธิ์ใช้งานจากเรา

หากคุณส่งเนื้อหาไปยัง Shutterstock เพื่อการให้สิทธิ์ใช้งาน เราอาจถามข้อมูลดังต่อไปนี้:

 • ข้อมูลติดต่อ เช่นชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่ปัจจุบัน และที่อยู่อีเมล
 • Shutterstock อาจตรวจสอบข้อมูลนี้โดยขอให้คุณทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งดังนี้: ก) อัปโหลดไฟล์สแกนหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน (ซึ่งจะจัดเก็บไว้ในเซิร์ฟเวอร์ของเราอย่างปลอดภัย) ที่ราชการออกให้ หรือ ข) ป้อนหมายเลขบัตรเครดิต เราจะใช้หมายเลขบัตรเครดิตเพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบชื่อและที่อยู่ของคุณเท่านั้น เราจะไม่จัดเก็บหมายเลขบัตรเครดิต
 • ข้อมูลการชำระเงินและช่างภาพ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง วิธีการจ่ายค่าตอบแทน อีเมลสำหรับการจ่ายค่าตอบแทน ชื่อที่แสดง การมุ่งเน้นเนื้อหา และข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการวัดระดับทักษะของคุณ เป็นต้น

ข้อมูลบางอย่างที่เราขอให้คุณป้อนจะถูกตรวจสอบตามข้อบังคับ และตรวจสอบข้อมูลบางส่วนตามความสมัครใจโดยขึ้นอยู่กับกิจกรรมที่ทำ หากคุณไม่ป้อนข้อมูลตามข้อบังคับตามที่กำหนดไว้ของกิจกรรมเฉพาะนั้น คุณจะไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมนั้นได้

ตามข้อเท็จจริงของเว็บไซต์ส่วนใหญ่ เมื่อคุณใช้เว็บไซต์ Shutterstock หรือผู้ให้บริการช่วงภายนอกบริษัทที่ทำสัญญากับ Shutterstock อาจรวบรวมข้อมูลเชิงเทคนิคและเส้นทางการใช้ข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ของคุณเพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้งานเว็บไซต์และบริการให้กับคุณ ตัวอย่างเช่น เราอาจบันทึกตัวแปรตามสภาพแวดล้อม เช่น ประเภทเบราว์เซอร์ ระบบปฏิบัติการ ความเร็ว CPU และที่อยู่อินเทอร์เน็ตโปรโตคอล (IP) ของคอมพิวเตอร์คุณ เราใช้ตัวแปรตามสภาพแวดล้อมเหล่านี้เพื่ออำนวยความสะดวกและติดตามการใช้งานของคุณในเว็บไซต์และบริการ Shutterstock ยังใช้ตัวแปรตามสภาพแวดล้อมดังกล่าวเพื่อตรวจวัดรูปแบบการรับส่งข้อมูลในเว็บไซต์ เพื่อให้เข้าใจความต้องการของผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ได้ดียิ่งขึ้น เราอาจจับคู่ข้อมูลดังกล่าวกับข้อมูลส่วนตัวของคุณเป็นบางครั้ง

เพื่อลดข้อผิดพลาดในฐานข้อมูล รับรองความถูกต้องผู้ใช้ และป้องกันการใช้ระบบของเราในทางที่ผิด เราอาจเพิ่มเติมข้อมูลส่วนตัวที่คุณส่งให้ด้วยข้อมูลจากแหล่งข้อมูลบริษัทอื่นเป็นครั้งคราว เช่น เราอาจเพิ่มเติมข้อมูลติดต่อของคุณด้วยข้อมูลที่อยู่ซึ่ง U.S. Postal Service ส่งให้ เพื่อตรวจสอบข้อมูลของคุณและป้องกันข้อผิดพลาดในฐานข้อมูลของเรา เราอาจเพิ่มเติมข้อมูลที่เรารวบรวมจากคุณโดยตรงด้วยข้อมูลที่จัดเก็บไว้ในฐานข้อมูลของบุคคลที่สาม เช่น ข้อมูลประชากร หรือข้อมูลบริษัทเพื่อให้การสื่อสารเชิงการตลาดที่เราได้สื่อสารออกไปมีความสัมพันธ์กับสิ่งที่คุณมองหาและสร้างความน่าสนใจให้กับคุณมากยิ่งขึ้น คุณสามารถดูรายชื่อของผู้ให้บริการช่วงจากภายนอกบริษัทที่เราใช้ในการประมวลผลข้อมูลได้ ที่นี่

เมื่อคุณดาวน์โหลดและแอปมือถือ หรือบริการของเรา เราจะรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับประเภทของอุปกรณ์ที่คุณใช้ และเวอร์ชันของระบบปฏิบัติการโดยอัตโนมัติ เราไม่ขอ เข้าถึง หรือ ติดตามข้อมูลจากอุปกรณ์มือถือที่มีข้อมูลแจ้งตำแหน่งที่ตั้งของคุณไม่ว่าเวลาใด ในขณะดาวน์โหลด หรือใช้แอป หรือบริการมือถือของเรา

การอัปเดตข้อมูลส่วนตัวและการกำหนดค่าความเป็นส่วนตัวของคุณ

Shutterstock จะจัดเตรียมข้อมูลเกี่ยวกับการที่เราระงับหรือดำเนินการในนามของบุคคลอื่น และข้อมูลส่วนตัวของคุณเองให้ตามที่คุณร้องขอ หากต้องการร้องขอข้อมูลนี้โปรดส่งอีเมลถึงเราที่ privacy@shutterstock.com

คุณมีสิทธิ์ในการเข้าถึงและแก้ไข หรือลบข้อมูลส่วนตัวและการกำหนดค่าความเป็นส่วนตัวได้ทุกเมื่อ คุณสามารถติดต่อไปที่ privacy@shutterstock.com เพื่อขอดำเนินการดังกล่าว

เราใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณอย่างไร

Shutterstock รวบรวมข้อมูลของคุณเพื่อมอบการบริการให้แก่คุณ โดยจะปฏิบัติตามบทบัญญัติของกฎหมาย และจะปรับปรุงผลิตภัณฑ์รวมถึงการบริการของเราให้ดียิ่งขึ้น เราไม่ขาย ให้เช่า หรือแชร์ข้อมูลที่ระบุตัวบุคคลของคุณให้บริษัทอื่นด้วยวิธีการอื่นนอกเหนือจากที่เปิดเผยไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ Shutterstock อาจใช้ข้อมูลนี้เพื่อ:

 • ดำเนินการธุรกรรมทางการเงินของคุณ
 • ส่งการยืนยันคำสั่งซื้อ / ต่ออายุให้แก่คุณ
 • ลงทะเบียนสิทธิ์ให้คุณ หากมี เพื่อสนับสนุนด้านเทคนิคหรือผลประโยชน์อื่นที่อาจมีให้แก่ผู้ใช้ที่ลงทะเบียน
 • ตอบสนองต่อคำขอรับบริการลูกค้า คำถามและข้อกังวล
 • บริหารบัญชีของคุณ
 • ส่งข้อมูลผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ร้องขอให้แก่คุณ
 • แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับข้อเสนอและบริการพิเศษของ Shutterstock และบริษัทอื่นที่เลือกให้แก่คุณ
 • บริหารรายการส่งเสริมการขายและการลุ้นรางวัลที่คุณเข้าร่วมและแจ้งผลให้คุณทราบ
 • ตรวจสอบ ป้องกัน หรือดำเนินการกับกิจกรรมผิดกฎหมาย และ/หรือ การละเมิดเงื่อนไขการใช้บริการของเรา
 • ตอบสนองความต้องการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์/บริการ และปรับปรุงเว็บไซต์ บริการ และข้อเสนอของเรา และ
 • ปรับแต่งประสบการณ์ให้ตรงกับความต้องการของคุณ รวมถึงตั้งเป้าหมายบริการและข้อเสนอสำหรับคุณ

เราจัดเก็บข้อมูลที่รวบรวมผ่านคุกกี้ ไฟล์บันทึก ภาพโปร่งใส และ/หรือแหล่งข้อมูลบริษัทอื่นเพื่อสร้างข้อมูลสรุปลักษณะที่คุณต้องการ เราเชื่อมโยงข้อมูลที่ระบุตัวบุคคล และ/หรือ ประวัติการใช้งานสมาชิกของคุณเข้ากับข้อมูลในข้อมูลสรุป เพื่อแจ้งรายการส่งเสริมการขายและข้อเสนอทางการตลาดที่เหมาะสม เพื่อปรับปรุงเนื้อหาเว็บไซต์สำหรับคุณ และ/หรือ เลือกลักษณะที่คุณต้องการ

ในบางกรณี Shutterstock อาจต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวตามการร้องขอของหน่วยงานรัฐอย่างถูกต้องตามกฎหมาย รวมถึงเพื่อความปลอดภัยแห่งชาติ หรือตามที่ฝ่ายบังคับใช้กฎหมายต้องการ

ให้การสนับสนุนอันเนื่องจากการร้องขอทางกฎหมาย (เช่น ปฏิบัติตามหมายศาล หมายค้น คำสั่งศาล หรือกระบวนการทางกฎหมายที่มีต่อ Shutterstock) และเมื่อเราพิจารณาแล้วว่า การเปิดเผยเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อที่จะต้องปกป้องสิทธิ์ของเรา หลีกเลี่ยงการดำเนินคดี ปกป้องความปลอดภัยให้แก่คุณและผู้อื่น ตรวจสอบการหลอกลวง และ/หรือ ตอบสนองคำขอของราชการ เราอาจเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับคุณ หากเราพิจารณาว่าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวอยู่ภายใต้เหตุผลด้านความปลอดภัยของชาติ การบังคับใช้กฎหมาย หรือปัญหาอื่นซึ่งเป็นประเด็นสาธารณะ

การแชร์ข้อมูลกับผู้ให้บริการ / ตัวแทน

Shutterstock ใช้บริการบริษัทดำเนินการบัตรเครดิตภายนอกหนึ่งหรือหลายแห่งเพื่อเรียกเก็บเงินค่าสินค้าและบริการจากคุณ ตามที่เรารับทราบมา บริษัทเหล่านี้จะไม่บันทึก แชร์ จัดเก็บ หรือใช้ข้อมูลที่ระบุตัวบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด

นอกจากนี้แล้ว เรายังแชร์ข้อมูลส่วนตัวให้กับบริษัทบางแห่งที่ให้บริการในนามเราด้วยเช่นกัน เราจะแชร์เฉพาะข้อมูลส่วนตัวซึ่งมีความจำเป็นต่อการให้บริการเท่านั้น เรามีข้อกำหนดให้บริษัทใด ๆ ที่เราอาจต้องใช้ข้อมูลส่วนตัวร่วมกัน เพื่อเป็นการปกป้องข้อมูลในลักษณะที่สอดคล้องกับนโยบายนี้ และจำกัดการใช้ข้อมูลส่วนตัวนี้เพื่อประสิทธิภาพการบริการของ Shutterstock คุณสามารถดูรายชื่อผู้ให้บริการช่วงจากภายนอกบริษัทได้ ที่นี่

เราไม่ขาย หรือส่งข้อมูลส่วนตัวให้บริษัทอื่นเพื่อทำการตลาดแก่ผลิตภัณฑ์หรือบริการของตน

การเก็บรักษาข้อมูล

เราจะเก็บรักษาข้อมูลของคุณไว้ตราบเท่าที่ยังคงมีการใช้งานบัญชีของคุณอยู่ ข้อมูลของคุณเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อนำมาใช้ในการมอบบริการให้แก่คุณ หรือจำเป็นเพื่อปฏิบัติตามภายใต้บทบัญญัติของกฎหมาย หากคุณต้องการลบบัญชีของคุณ หรือขอให้เราระงับใช้ข้อมูลของคุณที่นำมาใช้ในการมอบบริการให้แก่คุณ โปรดติดต่อเราที่ privacy@shutterstock.com เราจะตอบกลับคำขอของคุณภายใน 30 วัน เราจะรักษาและใช้ข้อมูลของคุณตามความจำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมาย แก้ปัญหาข้อโต้แย้ง และบังคับใช้ข้อตกลงของเรา

ตัวเลือก / ไม่เข้าร่วม

คุณสามารถ "ไม่เข้าร่วม" ในการรับการอัปเดตอีเมล จดหมายข่าว และ/หรืออีเมลของคู่ค้าได้ โดยติดต่อไปที่ privacy@shutterstock.com คุณสามารถเลือกตัวเลือกเพื่อไม่เข้าร่วมการรับการสื่อสารดังกล่าวได้ในขณะลงทะเบียน Shutterstock จะยังคงติดต่อกับคุณตามความเหมาะสม หากข้อกำหนดการใช้บริการ หรือข้อกำหนดการใช้บริการของผู้ส่งมีการเปลี่ยนแปลง นอกจากนี้ เราจะยังคงส่งประกาศที่เกี่ยวข้องกับการบริการให้คุณ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง อีเมลลงทะเบียน อีเมลแจ้งผลประโยชน์ อีเมลอัตโนมัติที่ส่งตามการดำเนินการที่คุณกำหนดไว้ในเว็บไซต์ รวมถึงประกาศที่เกี่ยวข้องกับการเรียกเก็บเงิน โดยปกติแล้ว คุณยังสามารถรับข่าวสารที่ไม่ใช่เนื้อหาที่เกี่ยวกับการส่งเสริมการขายได้ หากไม่ต้องการรับข่าวสารดังกล่าว คุณสามารถเลือกปิดการใช้งานบัญชีของคุณได้

หากคุณใช้แอปมือถือ Shutterstock เราอาจส่งการแจ้งเตือนข่าวสารในบางโอกาสเพื่อที่จะอัปเดตกิจกรรมหรือโปรโมชันใด ๆ ที่เรากำลังดำเนินการอยู่ให้คุณทราบ หากคุณไม่ต้องการรับการสื่อสารประเภทดังกล่าวนี้ คุณสามารถปิดการรับแจ้งข่าวสารได้จากอุปกรณ์ของคุณ

การปกป้องข้อมูลส่วนตัวของคุณ

ข้อมูลส่วนตัวที่คุณแจ้งไว้ซึ่งเชื่อมโยงกับการใช้งานเว็บไซต์จะได้รับการปกป้องด้วยหลายวิธีการ

 • คุณสามารถเข้าถึงโปรไฟล์บัญชีของคุณได้โดยใช้รหัสผ่านและเลือกใช้รหัสลูกค้าที่ไม่ซ้ำกับของคนอื่น รหัสผ่านนี้จะได้รับการเข้ารหัสลับ คุณควรพยายามใช้รหัสผ่านตัวอักษรเลขที่เดายากซึ่งไม่ควรเปิดเผยแก่ใคร
 • ข้อมูลส่วนตัวของคุณอยู่บนเซิร์ฟเวอร์ที่มีความปลอดภัยซึ่งมีเพียงบุคลากรและผู้ทำสัญญาของ Shutterstock ที่ได้รับเลือกเท่านั้นจึงจะมีสิทธิ์เข้าถึงโดยใช้รหัสผ่าน
 • ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะได้รับการเข้ารหัสลับ เมื่อใดก็ตามที่มีการส่งข้อมูลยัง Shutterstock
 • เมื่อคุณเข้าถึงข้อมูลที่ต้องระวังเป็นพิเศษ (เช่นหมายเลขบัตรเครดิต) ในแบบฟอร์มลงทะเบียนหรือคำสั่งซื้อของเรา เราจะเข้ารหัสข้อมูลนั้นโดยใช้เทคโนโลยี Transport Layer Security

เราพยายามอย่างยิ่งในการปกป้องข้อมูลส่วนตัวที่ส่งถึงเรา ทั้งในขณะส่งข้อมูลและเมื่อเราได้รับข้อมูลนั้น อย่างไรก็ตาม ไม่มีวิธีการส่งข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตหรือวิธีการจัดเก็บข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ใดที่มีความปลอดภัย 100% ขณะที่เราให้ความสำคัญกับข้อมูลส่วนตัวที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษที่เราได้รวบรวม ประมวลผลรวมถึงจัดเก็บไว้ และสถานะปัจจุบันของเทคโนโลยีที่ใช้มาตรการในการปกป้องข้อมูลส่วนตัวของคุณ เราไม่อาจรับประกันความปลอดภัยของข้อมูลได้อย่างแท้จริง

หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับความปลอดภัยในเว็บไซต์ของเรา สามารถส่งอีเมลถึงเราได้ที่ privacy@shutterstock.com

เทคโนโลยีคุกกี้และการติดตาม

เว็บไซต์นี้อาจเก็บรวบรวมข้อมูลโดยอัตโนมัติเมื่อคุณเรียกดูข้อมูล เช่น ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต ประเภทและเวอร์ชันของเบราว์เซอร์ ระบบปฏิบัติการและประเภทของอุปกรณ์ เวลาเฉลี่ยที่ใช้ดูเว็บไซต์ของเรา เพจที่ดู ข้อมูลที่เข้าถึง ที่อยู่อินเทอร์เน็ตโปรโตคอล (IP) ที่ใช้เพื่อเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ของคุณเข้าสู่อินเทอร์เน็ต และสถิติอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลดังกล่าวอาจเรียกว่าข้อมูลการวิเคราะห์เว็บไซต์และ/หรือข้อมูลคลิกสตรีม

เราอาจรวมข้อมูลบันทึกที่มีการเก็บรวบรวมไว้โดยอัตโนมัตินี้เข้ากับข้อมูลอื่นที่เราเก็บรวบรวมเกี่ยวกับตัวคุณไว้ ทั้งนี้ เพื่อปรับปรุงบริการที่เรานำเสนอแก่คุณ ปรับปรุงการตลาด การวิเคราะห์ และเพื่อให้ฟังก์ชันเว็บไซต์ใช้งานได้

Shutterstock และบริษัทในเครือนำเทคโนโลยีต่าง ๆ เช่น คุกกี้ บีคอน แท็ก และสคริปต์มาใช้เพื่อมอบการบริการวิเคราะห์ และให้การบริการเพื่อมอบคุณสมบัติและฟังก์ชันการใช้งานแก่เว็บไซต์ เราใช้เทคโนโลยีเหล่านี้เพื่อการวิเคราะห์แนวโน้ม บริหารจัดการเว็บไซต์ ติดตามความเคลื่อนไหวของผู้ใช้ในเว็บไซต์ และรวบรวมข้อมูลประชากรเกี่ยวกับฐานผู้ใช้ของเราโดยรวม เราอาจรับรายงานที่อิงตามการใช้งานของเทคโนโลยีดังกล่าวโดยบริษัทเหล่านี้เป็นรายบริษัทหรือเป็นแบบรวม

 • คุกกี้คือไฟล์ข้อความขนาดเล็กที่ไม่ซ้ำกันซึ่งเว็บไซต์สามารถส่งไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณในขณะที่คุณเยี่ยมชมเว็บไซต์นั้น ๆ เราอาจใช้คุกกี้เพียงระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งจะหยุดใช้งานเมื่อผู้ใช้ปิดเบราว์เซอร์ และ/หรือคุกกี้ที่ใช้ถาวรซึ่งจะคงอยู่บนคอมพิวเตอร์จนกระทั่งผู้ใช้ลบออกด้วยตนเอง เว็บเบราว์เซอร์ส่วนใหญ่สามารถแจ้งเตือนคุณว่ามีการใช้คุกกี้ หรือปฏิเสธการยอมรับคุกกี้ทั้งหมด หากไม่ต้องการให้เราใช้คุกกี้กับเบราว์เซอร์ของคุณ คุณสามารถตั้งค่าเบราว์เซอร์ให้ปฏิเสธคุกกี้หรือแจ้งคุณเมื่อมีเว็บไซต์ที่พยายามบันทึกคุกกี้ไปที่คอมพิวเตอร์ของคุณได้ การปฏิเสธคุกกี้อาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการใช้เว็บไซต์นั้น ๆ
 • เราเป็นคู่ค้ากับเว็บไซต์อื่นเพื่อแสดงโฆษณาบนเว็บไซต์ของเรา หรือเพื่อจัดการโฆษณาของเราบนเว็บไซต์อื่น คู่ค้าเว็บไซต์อื่นของเราอาจใช้เทคโนโลยีอย่างคุกกี้เพื่อรวบรวมข้อมูลกิจกรรมของคุณในเว็บไซต์นี้และเว็บไซต์อื่น เพื่อแสดงโฆษณาตามกิจกรรมและความสนใจที่คุณเรียกดูให้กับคุณ หากไม่ต้องการให้ใช้ข้อมูลนี้เพื่อจุดประสงค์ในการแสดงโฆษณาตามความสนใจ คุณสามารถเลือกไม่เข้าร่วมโดยคลิก ที่นี่ (หรือหากคุณมีที่พักอาศัยอยู่ในสหภาพยุโรป โปรดคลิกที่นี่) โปรดทราบว่าการเลือกเช่นนี้ไม่ถือเป็นการไม่เข้าร่วมการรับโฆษณาแต่อย่างใด คุณจะยังคงได้รับโฆษณาแบบทั่วไป

เราใช้ซอฟต์แวร์วิเคราะห์มือถือเพื่อช่วยให้เราทำความเข้าใจฟังก์ชันการทำงานของซอฟต์แวร์มือถือของเราในโทรศัพท์ของคุณได้ดียิ่งขึ้น ซอฟต์แวร์นี้อาจบันทึกข้อมูล เช่น ความถี่ที่คุณใช้แอปพลิเคชันนี้ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในแอปพลิเคชัน การใช้งานแบบรวม ข้อมูลประสิทธิภาพการทำงาน และแหล่งที่มาของแอปพลิเคชันที่ดาวน์โหลดมาใช้งาน เราไม่เชื่อมโยงข้อมูลที่เราเก็บไว้ในซอฟต์แวร์วิเคราะห์เข้ากับข้อมูลที่ระบุตัวบุคคลได้ ซึ่งคุณส่งมาในแอปพลิเคชันมือถือ

การถ่ายโอนข้อมูลภายนอก EEA

หากเราใช้ผู้ให้บริการบางราย หรือแชร์ข้อมูลในกลุ่ม Shutterstock เราอาจใช้สัญญาที่เฉพาะเจาะจงซึ่งอนุมัติโดยคณะกรรมาธิการยุโรป โดยข้อมูลส่วนตัวจได้รับการคุ้มครองในระดับเดียวกับการคุ้มครองข้อมูลในประเทศสมาชิกในยุโรป หากเราใช้ผู้ให้บริการที่อยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา เราอาจถ่ายโอนข้อมูลไปยังผู้ให้บริการดังกล่าว หากผู้ให้บริการนั้นเป็นส่วนหนึ่งในการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวในการโอนข้อมูลระหว่างยุโรปและสหรัฐ ซึ่งผู้ให้บริการจำต้องให้ความคุ้มครองที่คล้ายคลึงกันกับข้อมูลส่วนตัวที่ได้ใช้งานร่วมกันระหว่างยุโรปและสหรัฐ

การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

Shutterstock ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวเป็นครั้งคราวตามดุลยพินิจของ Shutterstock แต่เพียงผู้เดียว หากมีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาในนโยบายความเป็นส่วนตัว เราจะแจ้งให้ผู้ใช้ทราบผ่านทางอีเมล หรือประกาศบนหน้าแรกของเว็บไซต์ก่อนที่การเปลี่ยนแปลงจะมีผลบังคับใช้จริง หากหลังจากการเปลี่ยนแปลงมีผลบังคับใช้แล้ว แต่คุณต้องการเปลี่ยนวิธีการอนุญาตให้ Shutterstock ใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณ สามารถทำได้โดยทำตามขั้นตอนที่อธิบายไว้ในส่วนที่ชื่อว่า "การอัปเดตข้อมูลส่วนตัวและการกำหนดค่าความเป็นส่วนตัวของคุณ"

ถือว่าคุณได้รับรู้สิ่งนี้และจะปฏิบัติตาม การเปลี่ยนแปลงใดๆ ในเนื้อหาของนโยบายความเป็นส่วนตัวหลังจากโพสต์ประกาศนี้แล้วพร้อมข้อยกเว้นดังต่อไปนี้: ขณะที่คุณส่งข้อมูลส่วนตัวให้กับ Shutterstock คุณจะได้รับโอกาส (เช่นเดียวกับที่ได้รับในปัจจุบัน) ในการจำกัดวิธีการใช้ข้อมูลนี้ในการติดต่อกับคุณ โดย Shutterstock หรือโดยบริษัทอื่น Shutterstock จะไม่เปลี่ยนการกำหนดค่าที่คุณต้องการโดยไม่ได้รับคำยินยอมที่แน่ชัดจากคุณ อย่างไรก็ตาม หากมีการซื้อกิจการหรือควบรวมกิจการของ Shutterstock กับบริษัทอื่น Shutterstock อาจมอบข้อมูลลูกค้าให้บริษัทดังกล่าวซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับภาคธุรกิจของเราที่ถูกขาย หรือถูกรวมกับบริษัทอื่นโดยไม่ต้องได้รับคำยินยอมจากคุณ แต่ Shutterstock จะประกาศข่าวการขายสินทรัพย์ การขายกิจการ หรือการรวมกิจการบนเว็บไซต์นี้

ลิงก์ไปยังเว็บไซต์อื่น

เว็บไซต์ของเรามีลิงก์ไปยังเว็บไซต์อื่นซึ่งอาจมีแนวปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวที่แตกต่างจากของ Shutterstock หากคุณส่งข้อมูลส่วนบุคคลไปยังเว็บไซต์เหล่านั้น ข้อมูลของคุณจะอยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์เหล่านั้น เราขอแนะนำให้คุณอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ที่คุณเข้าชมอย่างละเอียด

วิดเจ็ตสื่อสังคม

เว็บไซต์ของเรามีฟีเจอร์โซเชียลมีเดียต่าง ๆ เช่น ปุ่มถูกใจและวิดเจ็ตของ Facebook และปุ่มแชร์สิ่งนี้ หรือโปรแกรมมินิแบบโต้ตอบที่เรียกใช้บนเว็บไซต์ของเรา ฟีเจอร์เหล่านี้อาจเก็บข้อมูลที่อยู่ IP ของคุณ เพจในเว็บไซต์ของเราที่คุณเยี่ยมชม และอาจตั้งค่าคุกกี้เพื่อช่วยให้ฟีเจอร์เหล่านี้ทำงานได้อย่างเหมาะสม ฟีเจอร์และวิดเจ็ตโซเชียลมีเดียอาจโฮสต์ไว้โดยเว็บไซต์อื่นหรือโฮสต์ไว้บนเว็บไซต์ของเราโดยตรง การโต้ตอบของคุณกับฟีเจอร์เหล่านี้อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทที่จัดทำขึ้น

ลงชื่อเข้าระบบครั้งเดียว

คุณสามารถล็อกอินเข้าสู่เว็บไซต์ของเราโดยใช้บริการลงชื่อเข้าใช้ เช่น Facebook Connect หรือผู้ให้บริการ Open ID บริการเหล่านี้จะตรวจสอบยืนยันตัวตนของคุณ และมอบตัวเลือกเพื่อให้คุณเลือกแชร์ข้อมูลส่วนตัวบางอย่างกับเรา เช่น ชื่อและที่อยู่อีเมลของคุณ เพื่อใช้เติมข้อมูลอัตโนมัติล่วงหน้าลงในแบบฟอร์มสมัครใช้งาน บริการต่าง ๆ เช่น Facebook Connect มอบตัวเลือกให้คุณโพสต์ข้อมูลกิจกรรมของคุณบนเว็บไซต์นี้ไปยังหน้าโปรไฟล์ของคุณเพื่อแชร์กับผู้ใช้รายอื่นภายในเครือข่ายของคุณได้

อีเมลโปรแกรมแนะนำบอกต่อ

หากคุณเลือกใช้บริการแนะนำเพื่อบอกเพื่อน ๆ เกี่ยวกับเว็บไซต์ของเรา เราจะขอทราบชื่อและที่อยู่อีเมลของเพื่อนคุณ เราจะส่งอีเมล (ครั้งเดียว) เชิญเพื่อนคุณให้เยี่ยมชมเว็บไซต์โดยอัตโนมัติ Shutterstock จัดเก็บข้อมูลนี้เพื่อวัตถุประสงค์ของการส่งอีเมล (ครั้งเดียว) นี้เท่านั้น และติดตามความสำเร็จของโปรแกรมแนะนำบอกต่อของเรา

เพื่อนคุณสามารถติดต่อprivacy@shutterstock.com เพื่อขอให้เราลบข้อมูลนี้ออกจากฐานข้อมูลได้

เด็ก ๆ

เราไม่มีเจตนาเรียกร้องหรือรวบรวมข้อมูลส่วนตัวจากผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี หากคุณมีอายุต่ำกว่า 18 ปี โปรดอย่าป้อนข้อมูลในเว็บไซต์นี้และอย่าใช้บริการของเรา หากคุณเชื่อว่า บุตรหลานของคุณที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี ได้ป้อนข้อมูลส่วนตัวไว้บนเว็บไซต์ โปรดติดต่อsupport@premiumbeat.com เพื่อขอลบข้อมูลและยกเลิกบัญชีดังกล่าว

ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว

บุคคลที่อาศัยอยู่ในบางประเทศ รวมถึงเขตเศรษฐกิจยุโรปมีสิทธิ์ตามกฎหมายบางประการที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนตัวของตน ทั้งนี้อยู่ภายใต้ข้อยกเว้นตามกฎหมาย คุณอาจได้รับสิทธิ์ในการร้องขอการเข้าถึงข้อมูล รวมถึง ค้นหาข้อมูลเพื่ออัปเดต ลบ หรือแก้ไขข้อมูลนี้

กล่าวโดยรวมคือ การดำเนินการกับข้อมูลส่วนตัวของคุณโดย Shutterstock นั้นจะอยู่ภายใต้บทบัญญัติการคุ้มครองข้อมูลทั่วไปของสหภาพยุโรป Shutterstock ยึดตามผลประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายในการดำเนินการกับข้อมูลของคุณ ตามที่ได้อธิบายไว้ข้างต้น หากคุณมีคำถามหรือข้อกังวลใด ๆ คุณสามารถส่งอีเมลหาเราได้ที่ privacy@shutterstock.com

Shutterstock ให้ความสำคัญต่อข้อกังวลเรื่องความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้อย่างจริงจัง หากคุณคิดว่า Shutterstock ไม่ปฏิบัติตามนโยบายความปลอดภัยนี้ด้วยความเคารพในข้อมูลส่วนตัวของคุณ คุณสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ปกป้องข้อมูลที่ Shutterstock, Empire State Building, 350 Fifth Avenue, 21st Floor, New York, NY 10118, USA. โปรดอธิบายรายละเอียดในจดหมายของคุณให้มากที่สุดถึงสิ่งที่คุณพบเห็นซึ่งเชื่อได้ว่าไม่เป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Shutterstock เราจะตรวจสอบข้อร้องเรียนของคุณโดยทันที

หากคุณมีคำถามใด ๆ เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัว แนวทางปฏิบัติของเว็บไซต์นี้ หรือการใช้บริการเว็บไซต์นี้ คุณสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ปกป้องข้อมูลได้ที่ privacy@shutterstock.com

Shutterstock

ส่งถึง: เจ้าหน้าที่ปกป้องข้อมูล
privacy@shutterstock.com

Shutterstock Canada, ULC
4398, Boul. Saint-Laurent, Suite 103
Montreal, Quebec H2W 1Z5
Canada

อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2018

ต้องการความช่วยเหลือ?
โปรดส่งข้อความถึงเรา!

การให้สิทธิ์เพลงที่เรียบง่าย และความมุ่งมั่นในการให้การสนับสนุนระดับโลก เราตั้งเป้าหมายที่จะมอบประสบการณ์ลูกค้าที่ดีที่สุดให้แก่คุณ ถ้าเราสามารถช่วยสิ่งใดได้ โปรดติดต่อเรา