Novinka! Váš účet vám poskytuje snadný přístup ke snímkům, videím a dalšímu obsahu Shutterstock.

Často
kladené dotazy

Máte nějaký dotaz? My vám odpovíme. Pokud tady odpověď nemůžete najít, kontaktujte nás. Velmi brzy se vám ozveme.
Odstraňování potíží
Zakoupil(a) jsem si licenci a hudba stále obsahuje mluvený komentář za serveru PremiumBeat.Pravděpodobně stále posloucháte stažený ukázkový soubor. Zakoupená skladba a ukázkový soubor mají stejný název a některé aplikace (včetně aplikací iTunes a iMovie) neprovedou automatickou aktualizaci zdrojové cesty při každém stažení souboru.
Tento problém nejlépe vyřešíte tak, že smažete obě verze skladby a znovu stáhnete zakoupený soubor ze sekce
Objednávky a stažení svého účtu.
Zaplatil(a) jsem za licenci, ale na mém výpisu pro platební kartu je dodatečný poplatek 0,75 USD nebo 0,90 USD. Proč?Víme o těchto dodatečných poplatcích odečítaných z platebních karet, nepocházejí však od nás. Společnost PremiumBeat nikdy neúčtuje ani nepřijímá žádné dodatečné poplatky. Celková částka, kterou spatříte na své obrazovce při zakoupení našich produktů, je přesně ta částka, kterou obdržíme.
Dodatečný poplatek uvedený na vašem výpisu je „poplatek za zahraniční transakci“ účtovaný bankou, která vydala vaši platební kartu. Řada amerických bank má zavedenu politiku přidávání poplatku za provedení transakce, pokud se prodejce nachází mimo území USA (my sídlíme v Kanadě), i když je nákup uskutečněn v amerických dolarech. Tento poplatek se pohybuje od 0 % do 3 % v závislosti na používané platební kartě. Pro účely účetnictví je považován za poplatek za bankovní služby.
Diskuzi k tomto tématu najdete
v našem blogu.
I received a notice from YouTube that the music I licensed from PremiumBeat belongs to a third party. What do I do?Firstly, we apologize if this happens to you. We can assure you that all our music is 100% copyright clear. Using our royalty-free music with a purchased license is 100% legal, and you are not doing anything wrong.
Classical music has a higher risk of being misidentified by YouTube software since the composition remains the same; only the masters (the actual interpretations or recordings) are different. A Mozart piece performed by Olive Musique can be misidentified as the same Mozart piece interpreted by a different artist on a recording that may belong to Sony, for example.
Unfortunately, false or mistaken copyright claims are a known issue with YouTube and music libraries. The most efficient response is to simply counter the claim with your PremiumBeat license. The claim will then be dropped. You can read more about making a counter notification
zde
Please note that your PremiumBeat license does NOT allow you to upload your project to YouTube’s Content ID system. PremiumBeat retains ownership of the recording. Due to the nature of YouTube’s content recognition software, uploading
PremiumBeat music to Content ID will cause mistaken copyright claims for other users and for your future projects, and constitutes a violation of our licensing terms.
If you have more questions about the YouTube claim process, please
kontaktujte nás.
Žiji v Evropské unii. Jak zajistím, aby na mé faktuře bylo uvedeno číslo DIČ?V části Fakturace a preference vašeho účtu se nachází pole pro číslo DIČ pro naše zákazníky v Evropské unii. Pokud jste si nevytvořili členský účet PremiumBeat, zobrazí se výzva k zadání vašeho čísla DIČ společně s vašimi fakturačními údaji během platby. V obou případech ověříme platnost vašeho čísla DIČ a uvedeme ho na fakturách pro vaše objednávky.
Poplatky za licenci poskytnutou společností PremiumBeat nezahrnují daně, které jsou přičteny k licenčnímu poplatku ve vašem košíku během platby. Podrobnější informace najdete v části „Daně“ v naší licenční smlouvě
zde.
Hudba bez autorských poplatků
Co je hudba bez autorských poplatků?Na hudbu zakoupenou z knihovny produkční hudby společnosti PremiumBeat se nevztahují autorské poplatky. To znamená, že po zaplacení jednorázového poplatku můžete používat hudbu, kterou jste si zakoupili, kolikrát budete chtít, a tak dlouho, jak budete chtít, v souladu s podmínkami uvedenými zde. Nikdy nám nebudete muset platit žádné další licenční poplatky na základě používání.
Upozorňujeme, že naše licence nezahrnují práva pro veřejné provozování. Pokud si nejste jisti, zda váš projekt spadá do oblasti veřejného provozování, kontaktujte místní organizaci pro ochranu autorských práv.
Jak mohu používat hudbu, pro kterou jsem obdržel(a) licenci od společnosti PremiumBeat?Nabízíme dvě jednoduché možnosti licencování hudby:
Standardní licence
Standardní licence pokrývá mnohé oblíbené typy používání, jako jsou internetová videa, korporátní videa a veškeré nekomerčně distribuované projekty, včetně až 1000 kopií projektu, jehož záměrem je vytvářet vám příjmy.
Tuto licenci lze používat pro neomezený počet projektů, po celém světě a po neomezenou dobu. Když zakoupíte prémiovou licenci, standardní licence bude její součástí.
Prémiová licence
Prémiová licence pokrývá použití pro reklamní účely v jedné oblasti v televizním vysílání, rozhlasovém vysílání, divadlech, venkovních reklamách a prodejních místech a oborových akcích. Zahrnuje také neomezenou celosvětovou distribuci projektů, jejichž cílem je vytvářet vám příjmy.
Tuto licenci lze používat pro jeden projekt po neomezenou dobu.
Podrobnější informace najdete na
stránce licencí. Pokud si nejste jisti, která licence je pro vaše potřeby ta pravá, kontaktujte nás.
Existují nějaká omezení týkající se použití hudby získané od společnosti PremiumBeat?Ano. Na základě licence můžete použít hudbu v osobním nebo profesionálním kontextu pro vlastní potřebu, pro klienty nebo svého zaměstnavatele. Hudba ze serveru PremiumBeat nesmí být prodávána, převáděna, směňována, vyměňována, sdílena, pronajímána ani darována žádné třetí straně a licence nesmí být dále pronajímána třetí straně. Naši hudbu nelze prodávat dále kromě rozsahu, ve kterém je vložena do vašeho vlastního díla jako součást dokončeného koncového produktu. Tuto hudbu nesmíte prodávat jako svou vlastní, i když do ní přidáte další nástroje nebo hlas. Nesmíte zpívat s využitím této hudby a výslednou skladbu prodávat nebo distribuovat.
Výše uvedené platí také v případě jakékoli bezplatně nabízené hudby na webových stránkách společnosti PremiumBeat, včetně ukázek opatřených vodoznakem. Další informace najdete v části Omezení použití v naší
licenční smlouvě.
Pokud si nejste jistí, zda se na vámi zvažované použití vztahují naše omezení použití,
kontaktujte nás.
Jak brzy po získání licence od společnosti PremiumBeat obdržím hudbu?Během několika minut. Jakmile bude vaše transakce zpracována, budete okamžitě přesměrováni na stránku pro stahování. Kromě toho automaticky zašleme odkaz na vámi poskytnutou e-mailovou adresu. Pokud jste neobdrželi e-mail s pokyny pro stažení, zkontrolujte složku „Nevyžádaná pošta“ nebo „Spam“, protože může být uložen v ní. Pokud jste členem PremiumBeat, můžete stažený soubor získat také ze svého účtu.
A co práva týkající se veřejného provozování a seznamy použité hudby?Aby naši skladatelé obdrželi kompenzaci od příslušných organizací na ochranu autorských práv, je třeba vyplňovat seznamy použité hudby pro veřejně vysílanou tvorbu, jako je televizní, rozhlasová, filmová nebo divadelní tvorba, a reklamy. Další informace najdete v části vyhrazené seznamům použité hudby.
Pokud si nejste jisti, zda váš projekt spadá do oblasti veřejného provozování, kontaktujte místní organizaci pro ochranu autorských práv.
Mohu si zakoupit hudbu z vašeho webu, nazpívat svou píseň nebo zahrát na kytaru přes tuto hudbu a poté výsledek distribuovat jako své album?Ne, nemůžete. To není povoleno.
Jsme knihovna produkční hudby. Naše hudba je dostupná k licencování pro synchronizaci v mediálních produkcích (webové stránky, videa, disky DVD, televizní vysílání, filmy, hry atd.) jako hudba na pozadí. Hudební skladbu nemůžete doplnit zpěvem ani do ní přidat další nástroj a výsledek poté prodávat jako vlastní hudbu nebo svou píseň, přestože byla původní skladba změněna či upravena nebo jste do ní přidali další nástroje či vokály. Tento postup je označován jako „odvozené dílo“ a není povolen. Společnost PremiumBeat vždy vlastní autorská práva k hudební skladbě i k vlastní nahrávce.
Můžete zaznamenat svůj hlas a přidat hudbu jako pozadí pro audioknihu, vyprávění příběhů, léčení hypnózou, vedenou meditaci, programy svépomoci nebo libovolný druh mluveného komentáře. Rozdíl je v tom, že hudba je používána jako pozadí pro produkt, který není prodáván jak „skladba“ nebo hudební produkt. Účel hudby není žádným způsobem pozměněn a autorská práva k hudbě zůstanou plně a nezpochybnitelně v rukou skladatele a vydavatele. Upozorňujeme, že pokud je záměrem projektu vytvářet vám příjmy a budete distribuovat více než 1000 kopií svého díla, bude vyžadována
Prémiová licence.
Mohu si zakoupit hudbu nabízenou na webu PremiumBeat někde jinde?Ne. Veškerá naše hudba byla vytvořena naším týmem nadaných profesionálních hudebníků a skladatelů výhradně pro společnost PremiumBeat. Zahrnuje také známé skladby klasické hudby, volně šiřitelnou hudbu, vánoční koledy a písně pro malé děti. V těchto případech platnost původních autorských práv vypršela a konkrétní nahrávky a úpravy, které vytvořili naši hudebníci, jsou unikátní. Vlastníme autorská práva pro všechny naše úpravy a nahrávky.
Mohu vrátit hudební soubor a získat zpět zaplacené peníze?Jakmile si zakoupíte a stáhnete hudební soubor, společnost PremiumBeat nemůže nabídnout vrácení peněz s výjimkou případů, kdy dojde k chybě.
Licencování zvukových efektů
Jak mohu používat zvukové efekty zakoupené od společnosti PremiumBeat?Stručně řečeno, zvukové efekty můžete použít, a to i opakovaně, pro libovolné projekty, ve kterých jsou soubory vloženy do produktu, aniž byste museli platit jakékoli další poplatky. Kupujete nevýhradní, nepřevoditelnou a trvalou licenci pro sebe nebo vaši organizaci.
Omezení použití jsou následující: licenční smlouvu nebo nahrávky nesmíte prodávat, převádět, sdílet, darovat ani dále pronajímat jakékoli jiné straně. Nahrávku nesmíte znovu prodat, ať už samostatně, nebo jako součást balíčku, s výjimkou případů, kdy je zahrnuta ve vašem vlastním projektu. Nahrávku nesmíte znovu prodat (nebo jinak poskytnout k dispozici) v šabloně určené ke stažení, pokud by si někdo mohl stáhnout samostatný zvukový soubor, například v šablonách elektronických pohlednic nebo webových šablonách. Nahrávku nesmíte znovu prodat (nebo jinak poskytnout k dispozici) samostatně ani jako součást jakéhokoli konkurenčního produktu, jako je kompilace zvukových efektů nebo knihovna zvukových efektů. Nahrávku nesmíte znovu prodat (nebo jinak poskytnout k dispozici) jako svůj vlastní zvukový efekt, i když byla změněna, modifikována, remixována nebo upravena jakýmkoli způsobem nebo i když jste ke zvukovým efektům přidali další nástroje či hlas.
Veškeré informace, které potřebujete znát o používání našich zvukových efektů, najdete v dokumentu
Licence na zvukové efekty.
Technické
Co je celá skladba?Celá skladba je kompletní hudební mix včetně úvodu a zakončení. Délky skladeb se liší a mohou být krátké pouhých 50 sekund nebo dlouhé celých 10 minut.
Co je hudební smyčka?Hudební smyčka je dílo, které tvoří „smyčku“, nebo jednodušeji, které se nekonečně dlouho opakuje. V našich balíčcích nabízíme smyčky různých typů a délek. Upozorňujeme, že smyčky jsou vždy dodávány pouze ve formátu WAV, protože formát MP3 není pro smyčky vhodný.
V přehrávači náhledů hudby se každá hudební smyčka opakuje v rámci ukázky třikrát. Sady smyček obsahují veškeré smyčky zobrazené v náhledovém okně a NEOBSAHUJÍ koncovou část, ale pouze smyčky.
Co je krátký klip?Krátké klipy jsou sada hudebních klipů o délce 15, 30 nebo 60 sekund, určených pro televizní a rozhlasové reklamy. Lze je také používat pro podcasty, videoreklamy nebo libovolný projekt vyžadující krátký úryvek hudby.
V jakém typu formátu souboru obdržím hudbu?Po zakoupení licence na našem webu budete mít možnost stáhnout si soubor ve špičkové kvalitě ve formátu WAV, stejně jako ve formátu MP3, který nabízí úplnou flexibilitu. Výjimku tvoří smyčky, které jsou vždy dodávány pouze ve formátu WAV (formát MP3 není pro bezproblémové používání smyček vhodný).
Někteří zákazníci mohou zvolit použití zvukových souborů WAV v kvalitě pro vysílání pro televizní a rozhlasové projekty, stejně jako pro disky DVD a CD-ROM. Nicméně mnozí zákazníci potřebují komprimovanou verzi MP3 pro webové projekty, jako je hudba na pozadí pro webové stránky.
Při přehrávání ukázky hudby na webu PremiumBeat.com uslyšíte komprimovanou kvalitu MP3.
Bude hudba nadále obsahovat mluvený komentář i po zakoupení licence?Ne. Mluvený komentář ze serveru PremiumBeat.com je obsažen pouze v ukázce hudby. Po zakoupení licence si budete moci stáhnout čistou kopii.
Pomozte mi prosím. Moje platba byla odmítnuta.Vaši transakci možná odmítla společnost, která vám vydala platební kartu. Zavolejte na telefonní číslo uvedené na zadní straně karty a zjistěte, proč k zamítnutí došlo.
Po třech odepřených pokusech náš systém v rámci bezpečnostních opatření zablokuje na několik hodin vaši IP adresu. V takovém případě zkuste k platbě pomocí vaší karty použít možnost PayPal (k použití této možnosti nemusíte mít účet PayPal). Po zobrazení stránky pro platbu pomocí služby PayPal vyberte možnost „Nemáte účet PayPal?“ a poté proveďte platbu prostřednictvím své platební karty (Visa, MasterCard, AMEX).
Zabezpečení
Je nakupování na vašich webových stránkách bezpečné?Plně chápeme potřebu zajistit bezpečnost při nakupování online. Společnost PremiumBeat používá nejmodernější šifrovaný systém zpracování. Informace o vaší platební kartě využívá pouze naše banka a jsou zpracovávány na samostatném zabezpečeném serveru.
Další informace najdete v dokumentu
Ochrana osobních údajů.
Poskytne nebo prodá společnost PremiumBeat mou e-mailovou adresu a osobní kontaktní údaje dalším subjektům nebo je s nimi bude sdílet?Ne! Společnost PremiumBeat respektuje vaše soukromí a nebude sdílet, poskytovat, pronajímat ani prodávat e-mailové adresy ani osobní kontaktní údaje svých klientů žádné třetí straně. Kromě toho společnost PremiumBeat bude zasílat informace a e-maily pouze zákazníkům, kteří jí k tomu dají výslovné svolení. Tyto e-maily mohou obsahovat informace o produktech PremiumBeat, dalších produktech Shutterstock nebo podobné informace, které pro vás budou relevantní. Kdykoli jejich odběr můžete zrušit.

Potřebujete ještě s něčím pomoci?
Stačí nám zaslat zprávu.

Prostřednictvím našeho jednoduchého licencování hudby a v rámci odhodlání zajišťovat prvotřídní podporu se snažíme poskytovat vám ty nejlepší zákaznické zkušenosti. Pokud vám můžeme s něčím pomoci, neváhejte a kontaktujte nás.