Odeslání práce
nového umělce

Společnost PremiumBeat pečuje o své umělce a podporuje jejich tvůrčí práci.
Před odesláním ověřte následující skutečnosti:
Je vaše hudba v plném rozsahu původní? Musíme vlastnit a kontrolovat veškerá autorská práva týkající se jak vlastní skladby, tak její hlavní nahrávky. Zvukové napodobeniny a ukázky NEJSOU povoleny.
Je vaše hudba dostupná exkluzivně? Nepřijímáme žádnou hudbu na nevýhradním základě. Skladby, které jsou již umístěny někde jinde, můžete zasílat jako ukázky své práce, ale pro všechny skladby přidávané do knihovny budeme vyžadovat exkluzivitu.
Nevztahují se na vaši hudbu práva třetích stran? Působíme jako výhradní hudební vydavatelství pro skladby obsažené v naší knihovně, přičemž je propagujeme a prezentujeme pro naše klienty po celém světě.

Formulář k odeslání hudby

Nahrání souboru
(pouze soubory MP3 s maximální velikostí jednotlivých souborů 15 MB)
Přijímám podmínky uvedené v dokumentu Ochrana osobních údajů.
Upozorňujeme, že může trvat až 4 týdny, než budeme mít příležitost posoudit vaši hudbu.
Pokud bude vaše hudba odpovídat našim potřebám, osloví vás člen týmu hudebního obsahu s podrobnými informacemi o tom, jak můžeme spolupracovat. Pokud se bohužel vaše hudba do naší knihovny nehodí, nemůžeme v důsledku objemových a časových omezení podrobněji rozvést důvody, proč vaši hudbu nepřijmeme.