Naše zásady ochrany osobních údajů

Toto prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů popisuje, jak Shutterstock Canada ULC podnikající pod názvem Premiumbeat a skupina společností Shutterstock spravují osobní údaje a respektují vaše soukromí. Tyto zásady mohou být občas upraveny. Návštěvníkům a uživatelům našich webů doporučujeme, aby naše zásady ochrany osobních údajů pravidelně kontrolovali.

Veškeré „osobní údaje“ (které jsou definovány jako jakékoli údaje, jež identifikují osobu, které se tyto údaje týkají, nebo které by mohly být použity pro identifikaci, kontaktování nebo určení polohy této osoby), které shromažďujeme a spravujeme, se budou řídit těmito zásadami ochrany osobních údajů v platném znění. Znění těchto zásad se čas od času mění. Informace o aktualizaci vašich údajů a nastavení najdete v části s názvem „Aktualizace osobních údajů a nastavení soukromí“.

Když zmiňujeme „Shutterstock“, máme na mysli subjekt Shutterstock, který působí jako správce nebo zpracovatel vašich údajů, jak je podrobněji popsáno v části „Subjekty shromažďující osobní údaje“ níže.

Subjekty shromažďující osobní údaje

Shutterstock se skládá z různých právních subjektů. Toto oznámení o ochraně osobních údajů je zveřejněno jménem skupiny společností Shutterstock, proto když v tomto oznámení o ochraně osobních údajů používáme „Shutterstock“, „my“, „nás“ nebo „náš“, máme na mysli příslušnou společnost ve Skupině Shutterstock zodpovědnou za zpracování vašich údajů. To, která společnost Shutterstock je správcem vašich údajů, závisí na platných podmínkách služby nebo licenční smlouvě, kterou se společností Shutterstock uzavřete. Osobní údaje na tomto webu shromažďuje společnost Shutterstock Canada, ULC, 4398, Boul. Saint-Laurent, Suite 103, Montreal, Quebec H2W 1Z5, Canada

Pro Skupinu Shutterstock jsme jmenovali pověřence pro ochranu osobních údajů (dále jen „pověřenec“), který zodpovídá za vyřizování dotazů týkajících se tohoto oznámení o ochraně osobních údajů. Pokud máte jakékoli dotazy, obavy nebo požadavky týkající se tohoto oznámení o ochraně osobních údajů, toho, jak spravujeme vaše osobní údaje, nebo jakýkoli jiný problém související s vašimi osobními údaji, kontaktujte našeho pověřence:

Shutterstock
Attn: Data Protection Officer
privacy@shutterstock.com
https://www.shutterstock.com/contactus

Správce (místo vzniku nebo sídlo organizace) Majetek
Shutterstock, Inc. (USA) www.shutterstock.com
www.offset.com
www.bigstockphoto.com
Rex Features Ltd. (Spojené království) www.rexfeatures.com
Shutterstock Canada, ULC (Kanada) www.premiumbeat.com
www.rocketstock.com
Shutterstock Custom Platform ULC (Kanada) custom.shutterstock.com

Shromažďování osobních údajů

Jako návštěvník tohoto webu se můžete zapojit do celé řady činností bez poskytování jakýchkoli osobních údajů.

Když se však zaregistrujete k používání webu Shutterstock a objednáte si produkty nebo služby jako předplatitel Shutterstocku za účelem, aby vám byly služby poskytovány, můžeme od vás získat následující osobní údaje:

 • Kontaktní údaje jako jméno, telefonní a faxové číslo, adresa trvalého bydliště a e-mailová adresa,
 • fakturační údaje jako číslo, datum ukončení platnosti, typ a fakturační adresa vaší platební karty,
 • demografické údaje jako název pracovní pozice, popis práce a typ a název společnosti a
 • profilová data, včetně vašeho uživatelského jména a hesla, podrobností o vašich nákupech a obsahu, který od nás licencujete.

Pokud na Shutterstock nahrajete obsah pro účely licencování, můžete být požádáni o poskytnutí následujících údajů:

 • Kontaktní údaje jako jméno, telefonní a faxové číslo, adresa trvalého bydliště a e-mailová adresa.
 • Pro účely ověření těchto údajů vás Shutterstock může požádat: a) o nahrání naskenovaného průkazu totožnosti vydaného státní institucí (který bude bezpečně uložen na našich serverech) nebo b) o poskytnutí čísla platební karty. Číslo platební karty bude použito výhradně k ověření vašeho jména a adresy. Číslo platební karty se nebude ukládat.
 • Platební údaje a údaje o přispěvateli včetně mimo jiné způsobu výplaty, výplatního e-mailu, požadovaného zobrazovaného jména, zaměření obsahu a informací o vaší úrovni dovedností.

V závislosti na dané činnosti jsou některé z požadovaných údajů označeny jako povinné a jiné jako dobrovolné. Pokud neposkytnete povinné údaje spojené s určitou činností, nebudete se moci této činnosti účastnit.

Stejně jako v případě většiny webových stránek platí, že při používání tohoto webu mohou Shutterstock nebo dílčí zpracovatelé najatí Shutterstockem také shromažďovat určité technické údaje nebo informace o směrování z vašeho počítače za účelem usnadnění používání tohoto webu a jeho služeb. Můžeme například zaznamenávat proměnné prostředí, jako je typ prohlížeče, operační systém, rychlost procesoru a IP adresa vašeho počítače. Tyto proměnné prostředí využíváme k usnadnění a sledování používání tohoto webu a jeho služeb. Shutterstock tyto proměnné prostředí využívá také k měření vzorců provozu na tomto webu. Pro účely lepšího porozumění potřebám návštěvníků našeho webu můžeme tyto údaje příležitostně spojit s vašimi osobními údaji.

Pro účely omezení chyb v naší databázi, ověřování našich uživatelů a prevenci zneužívání našeho systému můžeme vámi poskytnuté osobní údaje příležitostně doplnit o údaje ze zdrojů třetích stran. Vaše kontaktní údaje můžeme například doplnit o adresu získanou od americké poštovní doručovací služby s cílem údaje zúžit a předejít tak chybám v naší databázi. Informace, které získáme přímo od vás, můžeme doplnit informacemi uloženými v databázích třetích stran, jako jsou demografické informace nebo informace o firmách, abychom zvýšili pravděpodobnost, že marketingová sdělení, která zasíláme, pro vás budou relevantní a zajímavá. Seznam všech dílčích zpracovatelů, které využíváme ke zpracování informací, můžete najít zde.

Když stahujete a používáte naše mobilní aplikace nebo služby, automaticky shromažďujeme informace o typu zařízení, které používáte, a o verzi operačního systému. Během stahování ani používání našich mobilních aplikací nebo služeb nikdy nepožadujeme, nepoužíváme ani nesledujeme žádné informace o poloze z vašeho mobilního zařízení.

Aktualizace osobních údajů a nastavení soukromí

Shutterstock vám na vyžádání poskytne informace o tom, kde jménem třetí strany uchováváme nebo zpracováváme jakékoli z vašich osobních údajů. Pokud o tyto informace chcete požádat, kontaktujte nás prosím na privacy@shutterstock.com.

Ke svým osobním údajům a preferencím ohledně ochrany soukromí máte právo kdykoli přistupovat, opravovat je nebo je odstranit. Za tím účelem můžete kontaktovat privacy@shutterstock.com.

Jak jsou používány vaše osobní údaje

Shutterstock vaše údaje získává za účelem poskytování služeb, vyhovění našim právním povinnostem a zlepšování produktů a služeb. Vaše osobní údaje neprodáváme a nepronajímáme třetím stranám a nesdílíme je se třetími stranami jiným způsobem, než je uvedeno v těchto zásadách ochrany osobních údajů. Shutterstock tyto údaje může používat k těmto účelům:

 • Zpracování vašich finančních transakcí
 • Odeslání potvrzení objednávky/prodloužení předplatného
 • Registrace vašich práv, pokud existují, na technickou podporu nebo jiné výhody, které mohou být dostupné registrovaným uživatelům
 • Odpovědi na žádosti, dotazy a připomínky na oddělení služeb zákazníkům
 • Správa vašeho účtu
 • Zasílání vyžádaných informací o produktech nebo službách
 • Zasílání informací o speciálních nabídkách a službách Shutterstock a vybraných třetích stran
 • Správa propagačních akcí a losování, kterých se účastníte, a pro oznámení výsledků
 • Vyšetřování, prevence nebo opatření týkající se nezákonných činností anebo porušení podmínek služby
 • Splnění potřeb výzkumu a vývoje produktů/služeb a zlepšování našeho webu, služeb a nabídky
 • Přizpůsobení vaší uživatelské zkušenosti včetně cílených služeb a nabídek

Ukládáme údaje, které shromažďujeme prostřednictvím cookies, souborů protokolu, průhledných obrázků anebo zdrojů třetích stran s cílem vytvořit souhrn vašich preferencí. Vaše osobní údaje anebo historii využívání vašeho členství navazujeme na informace v tomto souhrnu za účelem poskytování na míru připravených propagačních akcí a marketingových nabídek, zlepšování obsahu tohoto webu pro vás anebo k určení vašich preferencí.

V určitých situacích může společnost Shutterstock být nucena prozradit osobní údaje v reakci na zákonné požadavky ze strany veřejných úřadů, například aby splnila požadavky národní bezpečnosti nebo prosazování zákonů.

Pokud je to vyžadováno zákonem (např. pro splnění požadavků předvolání, soudního příkazu nebo soudního řízení týkajícího se služby Shutterstock) a v případech, kdy budeme zveřejnění požadovat za nutné k ochraně svých práv, zabránění soudnímu sporu, k ochraně vašeho bezpečí nebo bezpečí jiných, k vyšetřování podvodu anebo v rámci reakce na žádost státních institucí. Vaše osobní údaje můžeme zveřejnit také v případech, kdy usoudíme, že toto zveřejnění je nutné z důvodů národní bezpečnosti, vymáhání práva nebo jiných otázek celospolečenské důležitosti.

Sdílení informací s poskytovateli služeb / zástupci

Shutterstock využívá pro platby za zboží a služby jednu nebo více externích společností zpracovávajících platby provedené platební kartou. Podle našeho nejlepšího vědomí tyto společnosti neuchovávají, nesdílejí a nepoužívají osobní údaje pro žádné jiné účely.

Osobní údaje také sdílíme s určitými společnostmi, které naším jménem poskytují služby. V tomto případě sdílíme jen osobní údaje potřebné pro poskytování těchto služeb. Od každé společnosti, se kterou mohou být sdíleny osobní údaje, požadujeme, aby tyto údaje chránila způsobem odpovídajícím těmto zásadám ochrany osobních údajů a aby používaní těchto údajů omezila na poskytování služeb pro Shutterstock. Seznam těchto dílčích zpracovatelů najdete zde.

Osobní údaje neprodáváme ani jiným způsobem neposkytujeme jiným společnostem pro účely propagace jejich produktů nebo služeb.

Uchovávání údajů

Vaše údaje uchováme, dokud bude váš účet aktivní, dokud vaše údaje budou potřebné k tomu, abychom vám mohli poskytovat služby, nebo jak bude vyžadováno, abychom splnili své právní povinnosti. Pokud si přejete svůj účet smazat nebo požádat, abychom dále nevyužívali vaše údaje k poskytování služeb, kontaktujte nás na adrese privacy@shutterstock.com. Na váš požadavek budeme reagovat do 30 dnů. Vaše osobní údaje budeme ukládat a používat dle potřeby pro účely plnění právních závazků, řešení sporů a vynucování smluv.

Výběr / vyjádření nesouhlasu

Můžete vyjádřit nesouhlas se zasíláním e-mailových novinek a newsletterů Shutterstock anebo e-mailů partnerů zasláním e-mailu na adresu privacy@shutterstock.com. Možnost vyjádřit nesouhlas se zasíláním takových sdělení je obvykle dostupná také při procesu registrace. Shutterstock vás i tak bude podle potřeby kontaktovat, pokud dojde ke změně podmínek služby nebo podmínek služby pro přispěvatele. Kromě toho vám i tak budeme posílat oznámení související se službami, jako jsou mimo jiné registrační e-mail, e-mail s upozorněním na výhody, e-maily vytvářené automaticky v návaznosti na vámi provedené akce na tomto webu a upozornění týkající se fakturace. Obecně platí, že nemůžete vyjádřit nesouhlas se zasíláním takových sdělení, která nejsou propagační povahy. Pokud si je nepřejete dostávat, máte možnost deaktivovat svůj účet.

Pokud používáte mobilní aplikaci Shutterstock, můžeme vám občas zasílat nabízená oznámení, abychom vás informovali o událostech nebo propagačních akcích, které můžeme pořádat. Pokud tyto typy sdělení už dostávat nechcete, můžete je vypnout na úrovni zařízení.

Ochrana vašich osobních údajů

Osobní údaje poskytnuté v souvislosti s používáním tohoto webu jsou chráněné několika způsoby.

 • Váš přístup k profilu vašeho účtu je dostupný prostřednictvím hesla a jedinečného ID zákazníka, které si sami zvolíte. Heslo je zašifrované. Musíte použít silné heslo obsahující písmena i číslice a nikomu ho nesmíte prozradit.
 • Vaše osobní údaje jsou uloženy na bezpečném serveru, ke kterému mají přístup pouze vybraní pracovníci a externí pracovníci Shutterstock prostřednictvím hesla.
 • Vaše osobní údaje jsou zašifrované pokaždé, když dochází k jejich přenosu do společnosti Shutterstock.
 • Když do našich registračních nebo objednávkových formulářů zadáte citlivé údaje (například číslo platební karty), tyto informace šifrujeme pomocí technologie TSL (Transport Layer Security).

Usilujeme o ochranu obdržených osobních údajů, a to jak při přenosu, tak po jejich doručení. Neexistuje však žádná 100% bezpečná metoda přenosu dat přes internet nebo elektronického ukládání dat. I když bereme v úvahu citlivost osobních údajů, které získáváme, zpracováváme a ukládáme, i současný stav technologií k použití na ochranu vašich osobních údajů, jejich absolutní zabezpečení nemůžeme zaručit.

Pokud máte jakékoli dotazy k bezpečnosti na našem webu, můžete nás kontaktovat e-mailem na adrese privacy@shutterstock.com.

Soubory cookie a technologie sledování

Tento web může při prohlížení automaticky shromažďovat informace, jako je poskytovatel připojení k Internetu, typ a verze prohlížeče, operační systém a typ zařízení, průměrná doba strávená na našem webu, zobrazené stránky, zobrazené informace, adresa internetového protokolu (IP), která se používá k připojení vašeho počítače k Internetu, a další relevantní statická data. Tyto informace se někdy označují jako webové analýzy anebo clickstream data.

Tyto automaticky získané informace můžeme kombinovat s dalšími informacemi, které o vás shromažďujeme. Činíme tak proto, abychom mohli zlepšovat služby, které vám poskytujeme, zlepšovat marketing, analýzu a zajišťovat funkčnost webu.

Technologie, jako jsou cookies, beacon, tagy a skripty, používá Shutterstock a naši partneři, analytické služby a služby k zajišťování funkcí a funkčnosti webu. Tyto technologie se používají při analýze trendů, správě tohoto webu, sledování pohybu uživatelů na tomto webu a shromažďování demografických informací o naší uživatelské základně jako celku. Můžeme dostávat zprávy založené na využití těchto technologií těmito společnostmi na individuálním nebo agregovaném základě.

 • Cookie je malý, jedinečný textový soubor, který webová stránka může poslat do vašeho počítače, jakmile danou stránku navštívíte. Můžeme používat cookie relace, které budou ukončeny, jakmile uživatel zavře svůj prohlížeč, anebo trvalé soubory cookie, které zůstávají v počítači uživatele, dokud nebudou ručně odstraněny. Většina webových prohlížečů vás může buď upozornit na používání souborů cookie, nebo může nabídnout jejich přijímání zcela odmítnout. Pokud nechcete, abychom soubory cookie do vašeho prohlížeče vkládali, můžete nastavit svůj prohlížeč tak, aby je odmítal nebo aby vás upozornil, jakmile se webová stránka pokusí vložit cookie do vašeho počítače. Odmítnutí souborů cookie může mít dopad na používání našeho webu.
 • V oblasti zobrazování reklamy na našich webových stránkách nebo při řízení naší inzerce na jiných stránkách spolupracujeme s třetí stranou. Náš externí partner může využívat technologie, jako jsou soubory cookie, ke sběru informací o vašich aktivitách na tomto a jiném webu, s cílem poskytnout vám na základě vašich aktivit a zájmů při prohlížení stránek reklamu. Pokud si přejete, aby tyto informace nebyly pro účely poskytování zájmově orientované reklamy používány, můžete ukončit účast kliknutím sem (nebo pokud se nacházíte v Evropské unii, klikněte sem). Upozorňujeme, že tímto neukončíte zobrazování reklamy. Budete i nadále dostávat všeobecné reklamy.

Používáme mobilní analytický software, který nám umožňuje lépe porozumět funkčnosti mobilního softwaru v telefonu. Tento software může zaznamenávat informace o tom, jak často používáte aplikaci, události, ke kterým v aplikaci dojde, souhrnné využití, údaje o výkonu a informace o tom, odkud byla aplikace stažena. Informace, které ukládáme v analytickém softwaru, nespojujeme s osobními údaji, které odesíláte v mobilní aplikaci.

Přenos mimo Evropský hospodářský prostor

Tam, kde využíváme určité poskytovatele služeb nebo sdílíme informace v rámci Skupiny Shutterstock, můžeme používat speciální smlouvy schválené Evropskou komisí, které osobním údajům poskytují stejnou ochranu, jakou mají v Evropě. Tam, kde využíváme poskytovatele se sídlem v USA, jim můžeme údaje přenášet, pokud jsou součástí rámce EU-US Privacy Shield, který vyžaduje, aby osobním údajům sdíleným mezi Evropou a USA poskytovali stejnou ochranu.

Změny v zásadách ochrany osobních údajů

Shutterstock si vyhrazuje právo dle vlastního uvážení čas od času tyto zásady ochrany osobních údajů změnit. Pokud budou provedeny podstatné změny těchto zásad ochrany osobních údajů, před jejich vstupem v platnost je oznámíme e-mailem nebo na domovské stránce. Pokud v důsledku takových změn budete chtít změnit způsoby, kterými Shutterstock může používat vaše osobní údaje, můžete tyto změny provést v souladu s pokyny uvedenými v části s názvem „Aktualizace osobních údajů a nastavení soukromí“.

Po zveřejnění takového oznámení se bude mít za to, že jste s jeho obsahem byli obeznámeni a veškeré podstatné změny pro vás budou platné. Výjimkou jsou následující situace: Pokud v době, kdy poskytnete své osobní údaje společnosti Shutterstock, budete mít možnost (tak jako máte teď) omezit, jak takové informace budou používány pro komunikaci s vámi, ať už ze strany společnosti Shutterstock, nebo třetích stran, Shutterstock neprovede změny tohoto nastavení bez vašeho výslovného souhlasu. Pokud však dojde k akvizici nebo fúzi a Shutterstock se stane součástí jiného subjektu, může Shutterstock poskytnout tomuto subjektu údaje zákazníků, které jsou spojené s tou částí našeho podniku, která byla prodána jinému subjektu nebo sloučena s jiným subjektem. V takovém případě budou informace poskytnuty bez vašeho souhlasu, ale Shutterstock na svých stránkách zveřejní oznámení o daném prodeji aktiv, akvizici nebo fúzi.

Odkazy na weby třetích stran

Náš web obsahuje odkazy na jiné weby, kde se způsob ochrany osobních údajů může lišit od způsobu používaného společností Shutterstock. Pokud některé z těchto stran poskytnete své osobní údaje, pak se způsob nakládání s nimi řídí zásadami ochrany osobních údajů této třetí strany. Vyzýváme vás, abyste si pečlivě přečetli zásady ochrany osobních údajů jakéhokoli webu, na který zavítáte.

Widgety sociálních médií

Naše weby mohou obsahovat funkce sociálních médií, jako je tlačítko To se mi líbí služby Facebook, a widgety, jako je tlačítko Sdílet, nebo interaktivní miniprogramy, které fungují na našem webu. Tyto funkce mohou získávat vaši IP adresu, informace o tom, jakou stránku na našem webu jste navštívili, a mohou vytvořit soubor cookie, a tím umožnit správné fungování dané funkce. Funkce sociálních médií a widgety buď zajišťuje třetí strana, nebo přímo náš web. Vaše interakce s těmito funkcemi se řídí zásadami ochrany osobních údajů společnosti, která je poskytuje.

Jednotné přihlašování

K našemu webu se můžete přihlásit pomocí služeb jednotného přihlašování, jako je Facebook Connect nebo poskytovatel Open ID. Tyto služby ověří vaši identitu a umožní vám sdílet s námi určité osobní informace, jako je vaše jméno a e-mailová adresa, jimiž se předvyplní náš přihlašovací formulář. Služby jako Facebook Connect vám dávají možnost zveřejňovat informace o vašich aktivitách na tomto webu na vaší profilové stránce, a tak je sdílet s ostatními v rámci vaší sítě.

E-maily z programu doporučení

Pokud se rozhodnete využít naši službu doporučení a říci o našem webu některému z vašich přátel, požádáme vás o jméno a e-mailovou adresu dané osoby. Vašemu příteli automaticky zašleme jednorázový e-mail s pozvánkou na náš web. Shutterstock ukládá tyto údaje výhradně pro účely odeslání tohoto jednorázového e-mailu a sledování úspěšnosti programu doporučení.

Váš přítel se může obrátit na privacy@shutterstock.com s žádostí o odstranění těchto údajů z naší databáze.

Děti

Nemáme v úmyslu vyžadovat osobní údaje od osob mladších 18 let, ani tyto údaje shromažďovat. Pokud jste mladší 18 let, nezadávejte na tomto webu žádné údaje a nevyužívejte našich služeb. Pokud jste přesvědčeni o tom, že vaše dítě mladší 18 let zadalo na našem webu osobní údaje, obraťte se prosím na support@premiumbeat.com s žádostí o odstranění těchto údajů a ukončení účtu dítěte.

Stížnosti týkající se ochrany osobních údajů

Osoby nacházející se v určitých zemích včetně Evropského hospodářského prostoru mají určitá zákonná práva týkající se jejich osobních údajů. Kromě výjimek na základě zákona můžete mít právo požadovat přístup k údajům a také je aktualizovat, odstranit nebo opravit.

Do té míry, v jaké zpracování vašich osobních údajů společností Shutterstock podléhá obecnému nařízení EU o ochraně osobních údajů (GDPR), je společnost Shutterstock při zpracování vašich údajů závislá na svých oprávněných zájmech, které jsou popsány výše. Pokud máte jakékoli dotazy nebo připomínky, můžete nás kontaktovat e-mailem na privacy@shutterstock.com.

Shutterstock bere obavy svých uživatelů o soukromí vážně. Pokud jste přesvědčeni, že společnost Shutterstock nesplnila podmínky těchto zásad ochrany osobních údajů s ohledem na vaše osobní údaje, můžete se obrátit na pověřence pro ochranu osobních údajů na adrese Shutterstock., Empire State Building, 350 Fifth Avenue, 21st Floor, New York, NY 10118, USA. Ve vašem dopise prosím co nejpodrobněji popište způsoby, jakými podle vás došlo k porušení zásad ochrany osobních údajů Shutterstock. Vaši stížnost neprodleně prošetříme.

Pokud máte jakékoli dotazy k těmto zásadám ochrany osobních údajů, postupům tohoto webu nebo jednání s tímto webem, můžete se obrátit na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů na adrese privacy@shutterstock.com.

Shutterstock

Attn: Data Protection Officer
privacy@shutterstock.com

Shutterstock Canada, ULC
4398, Boul. Saint-Laurent, Suite 103
Montreal, Quebec H2W 1Z5
Kanada

Naposledy aktualizováno 14. května 2018.

Potřebujete ještě s něčím pomoci?
Stačí nám zaslat zprávu.

Prostřednictvím našeho jednoduchého licencování hudby a v rámci odhodlání zajišťovat prvotřídní podporu se snažíme poskytovat vám ty nejlepší zákaznické zkušenosti. Pokud vám můžeme s něčím pomoci, neváhejte a kontaktujte nás.