แทร็กเพลงปลอดค่าลิขสิทธิ์พร้อม เบส

(2063)
บรรเลง
คลิปสั้น (วินาที)
ท่อนเพลงวนซ้ำ