แทร็กเพลงปลอดค่าลิขสิทธิ์พร้อม เครื่องดนตรีทองเหลือง

(1532)
บรรเลง
คลิปสั้น (วินาที)
ท่อนเพลงวนซ้ำ