แทร็กเพลงปลอดค่าลิขสิทธิ์พร้อม กลองไฟฟ้า

(891)
บรรเลง
คลิปสั้น (วินาที)
ท่อนเพลงวนซ้ำ