แทร็กเพลงปลอดค่าลิขสิทธิ์พร้อม เครื่องสายเอธนิก

(137)
บรรเลง
คลิปสั้น (วินาที)
ท่อนเพลงวนซ้ำ