แทร็กเพลงปลอดค่าลิขสิทธิ์พร้อม ลูปซินธ์

(24)
บรรเลง
คลิปสั้น (วินาที)
ท่อนเพลงวนซ้ำ