แทร็กเพลงปลอดค่าลิขสิทธิ์พร้อม ซินธีไซเซอร์

(9570)
บรรเลง
คลิปสั้น (วินาที)
ท่อนเพลงวนซ้ำ