แทร็กเพลงปลอดค่าลิขสิทธิ์พร้อม แทมโบรีน

(73)
บรรเลง
คลิปสั้น (วินาที)
ท่อนเพลงวนซ้ำ