แทร็กเพลงปลอดค่าลิขสิทธิ์พร้อม ไวบราโฟน

(310)
บรรเลง
คลิปสั้น (วินาที)
ท่อนเพลงวนซ้ำ